РЕКЛАМА

inflatus

II inflatus, us m [inflo]
1) вдувание, перен. игра (на духовом инструменте): i. tibicinis C игра флейтиста;
2) вдохновение (i. divinus C).