РЕКЛАМА

inflate

inflate (тк. в compar.) [inflatus 1]
1) надменно Cs;
2) преувеличенно Cs, Amm, Aug.