ΠΕΚΛΐΜΐ

indiculus

indiculus, i m [demin. κ index]
μΰλενόκθι οεπεχενό Symm.