РЕКЛАМА

inceptum

inceptum, i n [incipio]
1) начало (incepta gravia H): ab incepto H с начала;
2) начинание, предприятие, замысел (perficere i. Sl): ab incepto desistere L отказаться от намерении.