incalfacio

incalfacio, , , ere
(culmos, cultros O).