РЕКЛАМА

in

I in praep.
1. cum acc. на вопрос «куда?»:
1) в (ire in urbem Pl etc.; mittere in Asiam Nep; mutare aliquid in aliquid PM etc.);
2) в направлении, к (conspicere sursum in caelum Pl);
3) по отношению к (amor in patriam C; indulgentia in aliquem C);
4) к (in Ubios legatos mittere Cs);
5) относительно, о (hoc dicitur in philosophiam C);
6) против (oratio in Catilinam C);
7) в пользу, в защиту или в похвалу (carmen in aliquem scribere C; senatus consultum in aliquem factum Cs; in libertatem alicujus pugnare L);
8) на (in umeros suos efferre C; ascendere in equum C; dividere in partes tres Cs; invitare aliquem in posterum diem C);
9) до: in multam noctem C до глубокой ночи; dormire in lucem H спать до рассвета;
10) ради, для (cibo in vitam, non in voluptatem uti VP);
11) по, по примеру, подобно: in morem C по обычаю; in faciem montis V наподобие горы; in barbarum T как варвар. — выражения: in omne tempus C навеки, навсегда; creare in annum L избрать на один год; in posterum C, L на будущее; in diem vivere C etc. жить изо дня в день (сегодняшним днём); in singulos annos L из года в год; in hunc diem hactenus C на сегодня довольно; in singula diei tempora Cs регулярно в течение всего дня; in diem et horam H ежедневно и ежечасно; in tempus T на время, временно; in triginta annos L на 30 лет (вперёд); in utramque partem C etc. в обоих направлениях, тж. за и против; valere in aliquem C, L иметь силу (быть действительным) по отношению к кому-л.; in numerum ludere V играть в такт; in vicem C, Cs etc. попеременно; in speciem C для виду; in incertum L на неопределённое время; in rem esse L быть полезным, целесообразным; mirum in modum C etc. удивительно; in eandem sententiam C в том же смысле; in haec verba L в следующих словах; in universum L в целом, в общем; in capita L на (каждого) человека; in luctum alicujus C кому-л. на горе; иногда с acc. на вопрос «где?»: adesse in senatum C находиться в сенате; aliquem in potestatem habere Sl иметь власть над кем-л.; in potestatem alicujus esse C etc. находиться в чьей-л. власти; non in pejus, sed in melius CC не к худшему, а к лучшему; in tantum L, V, Sen etc. настолько; in omnia VP, Q во всём, во всех отношениях; in medium relinquere T оставить нерешённым; mihi in mentem fuit Pl я был намерен;
2. cum abl. на вопрос «где?»:
1) в (in urbe vivere C; in veste domestica esse O; in fluvio Cs);
2) на (coronam habere in capite C; arx in monte sita L; in foro esse C);
3) у, среди (in barbaris Cs);
4) из (sapientissimus in Graecis C);
5) перед (in oculis esse C);
6) в течение (in multis annis Nep; bis in die C; in diebus paucis Ter);
7) во время (in bello C; in deliberando C; in itinere Cs);
8) при, в условиях: in praesentia и in praesenti C etc. при нынешних обстоятельствах; in tanta caritate L etc. при такой дороговизне;
9) в отношении, по отношению к (fidelis in amicis Sl; crudelis in hoste C);
10) вследствие, из-за (in amicitia alicujus vituperari C);
11) в области (erudire in jure civili C);
12) в зависимости или во власти: non est in medico semper, relevetur ut aeger O не всегда во власти врача исцелить больного. — выражения: in tempore Ter etc. вовремя (своевременно); aliquam in matrimonio habere C, Nep быть на ком-л. женатым; in eadem sententia esse C быть того же мнения; in vitio esse C быть неправым; in hoc loco sunt res Cs etc. дела обстоят (вот) так; in Geminis nasci Pt родиться под знаком (созвездием) Близнецов; иногда с abl. на вопрос «куда?»: hastam in terra defigere Cs etc. воткнуть копьё в землю; gratum esse in aliquo C быть благодарным кому-л.; ponere castra in colle Cs расположить лагерь на холме.