РЕКЛАМА

importune

importune [importunus]
1) некстати, не к месту AG, Dig;
2) нагло, резко, грубо (insultare veritati Lact); дерзко (insistere C).