ΠΕΚΛΐΜΐ

implexus

implexus, us m [implecto]
ρολεςενθε, οεπεολεςενθε (mutuo implexu jungi PM).