РЕКЛАМА

Himera

I Himera, ae f
Гимера, город на сев. побережье Сицилии, к вост. от Панорма (ныне Termini) C.