ΠΕΚΛΐΜΐ

gerulus

I gerulus, a, um [gero]
νερσωθι Pl, H, Su etc.