РЕКЛАМА

genialiter

genialiter [genialis I, 3]
радостно, ликующе, весело O, Ap.