РЕКЛАМА

fricatio

fricatio, onis f [frico]
растирание, натирание Col, PM, CA.