РЕКЛАМА

forinsecus

forinsecus adv. [foris + secus]
1) извне, снаружи Col, Lact, Sid;
2) наружу, вон, из дому (aliquem f. vocare Sol и abjicere Ap).