РЕКЛАМА

exercitio

exercitio, onis f [exerceo]
занятие, дело (inertia plus detrimenti facit, quam e. Cato ap. AG): e. navis Dig торговое мореплавание, профессия фрахтовщика.