albumen

albūmen, inis n PM (v. l.) albūmentum, ī n Veg
(ovi).