РЕКЛАМА

erynge

erynge, es f и eryngion (-um), i n (греч.) бот. предпол.
синеголовник (Eryngium campestre, L.) PM, Col.