ΠΕΚΛΐΜΐ

Ephesius

I Ephesius, a, um [Ephesus]
ύτερρκθι (Diana Pl, C, L, PM).