РЕКЛАМА

Domitianus

II Domitianus, a, um [adj. к Domitius I и к Domitianus I]:
Domitiana via St Домицианова дорога (ответвление via Appia, от Sinuessa do Puteoli); D. mensis Su = October.