РЕКЛАМА

doctrix

doctrix, icis f
учительница, наставница Vlg, Aug.