РЕКЛАМА

diaschisma

diaschisma, atis n (греч.) муз.
диасхизма, половина диеза Boet.