ΠΕΚΛΐΜΐ

denumeratio

denumeratio, onis f
θρχθρλενθε, οξδρχες Dig.