daphnon

daphnon, onis (acc. ona, acc. pl. onas) m
M, Pt.