РЕКЛАМА

curvamen

curvamen, inis n [curvo]
кривизна, изгиб: parvo curvamine flectere O слегка изогнуть; caeli c. AG небосвод.