РЕКЛАМА

Cures

I Cures, ium f
Куры, древняя столица сабинян, к сев.-вост. от Рима; родина Тита Татия и Нумы Помпилия L, V, C etc.