Crustuminus

I Crustuminus Crustumius, a, um [Crustumeria]
Vr, L, V, PM.