crassator

crassator, oris m v. l. AG
= grassator I.