Aeetias

Aeētias, adis, Aeētīnē, es Aeētis, idis f
, . . O, VF.