РЕКЛАМА

confectrix

confectrix, icis f [confector]
1) мастерица, производительница (vis voluptatis c. Aug);
2) разрушительница (c. omnium rerum vetustas Lact).