Словари для любых иностранных языков Главная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 

РЕКЛАМА

  PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100

жаба 1. bufo, onis, m; rana [ae, f] turpis; rana rubeta; 2. angina, ae, f;

жабры branchiae, arum, fpl;

жаворонок alauda, ae, f;

жадно avariter (ingurgitare in se merum); cupide (accipere, appetere aliquid); cupienter (cupere aliquid; petere); avide; avare;

жадность avaritia, ae, f; aviditas, atis, f; incontinentia, ae, f (et cupiditas); cupiditas, atis, f;

жадный avarus, a, um; avidus, a, um; rapax (domina); trahax, cis (procax, rapax, t.); sitiens, ntis; cupiens, ntis; cupidus, a, um (avarus et cupidus);

жажда sitis, is, (acc. im), f; avaritia, ae, f (gloriae); aviditas, atis, f; cupīdo, inis, f (gloriae laudisque); cupiditas, atis, f (ultionis);

жаждать sitire, 4; esurire, 4 (aliquid, alicujus rei); affectare,1; vovēre, eo, vovi, votum; cupere, io, ivi, itum (pacem; novas res);

+ жаждать власти affectare imperium;

+ то, чего он недавно жаждал, он ненавидит quae modo voverat, odit;

жаждущий indigus, a, um (alicujus rei; aliqua re); cupidus, a, um (pecuniae; liberorum; rerum novarum);

жалеть dolere, eo, ui, -; misereri, eor, misertus sum; miserari, or, atus sum; parcere, o, peperci (parsi),-;

+ весь город жалел о нём erat in desiderio civitatis;

+ все жалели о нём desiderium sui reliquit apud omnes;

жалить pungere, o, nxi, nctum;

жалкий miser, era, erum (condicio, fortuna); miserabilis, e; miserandus, a, um; lamentabilis, e; pauper, era, erum; profligatus, a, um; mendīcus, a, um (instrumentum); sublestus, a, um (fides);

жалко misere; miserabiliter;

жало spiculum, i, n (apium; scorpionis); aculeus, i, m; cuspis, idis, f;

жалоба conquestio, onis, f; querela, ae, f; querimonia, ae, f; questus, us, m; accusatio, onis, f; insimulatio, onis, f (alicujus rei); postulatio, onis, f; postulatus, us, m;

жалобно miseranter; flebiliter; miserabiliter;

жалобный miserabilis, e; lacrimosus, a, um; lamentabilis, e; lugubris, e; flebilis, e;

жалобщик  petens, ntis, m; petitor, oris, m; postulator, oris, m;

жалование salarium, ii, n; merces, ēdis, f; annua, orum, npl;  praebita, orum, n (annua); praebenda, orum, n; stipendium, ii, n (militare; militibus dare, numerare, persolvere; de publico statuere alicui);

+ состоять на жалованье stipendiari (alicui);

жаловаться conqueri; queri, or, questus sum; petere, o, ivi, itum; lamentari, or, atus sum; accusare,1 (aliquem de epistularum neglegentia, infrequentia);

+ на что ему жаловаться? quid habet quod queratur?

жалость misericordia, ae, f;

+ движимый (охваченный) жалостью captus misericordia;

жаль dolendum est; poenitet; miseret;

+ мне жаль этого человека miseret me hujus hominis;

жанр genus, eris, n (Aesopi);

жар calor, oris, m; febris, is, f; aestus, us, m (meridiei; caniculae); ardor, oris, m; fervor, oris, m; vapor, oris, m; flamma, ae, f;

+ сильный жар aestus febrisque;

жара calor, oris, m; aestus, us, m; ignis, is, m; phlogistum, i, n;

жареный frictus, a, um; frixus, a, um; assatus, a, um; assus, a, um (caro); tostus, a, um;

+ жареная говядина assa bubula;

жарить coquere, o, coxi, coctum; assare, 1; frigere, o, xi, ctum (hordeum, panicum, nuces); torrēre, eo, ui, tostum;

жаркий calidus, a, um; aestuosus, a, um; fervens, ntis; fervidus, a, um; perfervidus, a, um; acer, acre, acris (proelium);

+ обитает в жарких скалистых горах юго-западного Ирана habitat in rupestribus calidis montium Iraniae austro- occidentalis;

+ рассеянные по более жарким областям обоих полушарий per regiones calidiores utriusque orbis dispersi;

+ в жаркое время tempore torrido;

+ становиться жарким incalescere (sol incalescit);

жаркое assum, i, n;

жаровня caminus, i, m; foculus, i, m;

жаропонижающий antifebrilis, e; antipyreticus, a, um; antipyrinum, i, n;

жаростойкость, жароустойчивость caloris patientia [ae, f];

жатва messis, is, f;

жать abscidere, o, si, ssum (tritici messis absciditur); supponere, o, sui, situm (falcem aristis); stringere, o, nxi, ctum (hordea); metere, o, ssui, messum (pabula falce; messem; arva); premere, o, ssi, ssum (aliquem ad pectora); pressare, 1 (aliquid aliqua re);

жбан sinum, i, n (для молока, вина и пр.);

жвачные ruminatores, um, mpl;

жвачный ruminalis, e;

жгут tomix, icis, f;

жгучий urens, ntis; fervens, ntis (vulnus); acer, acris, e (dolor); igneus, a, um (sol; aestas); ardens, ntis; flammifer, era, erum;

ждать exspectare, 1; manēre, eo, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); opperiri, ior, rtus sum; prospectare, 1;

+ нас ждут poscimur;

+ жди fac exspectes; mane;

же autem; enim; vero; sane; nam; tandem; dum; jam;

+ широко распространено от Арктики до Вологодской области, южнее же встречается редко ab Arctide usque ad provinciam Vologdae divulgata, ad meridiem enim rarior;

+ встречается нередко, преимущественно в садах, в лесах же никогда in hortis praecipue non raro, nequaquam vero in silvis; всё же nihilominus; к тому же insuper; praeterea;

+ да возьми же cape vero;

+ да ну же, поубавь ты свой гнев minue vero iram;

жевание masticatio, onis, f; ruminatio, onis, f; manducatio, onis, f;

жевать masticare, 1; mandere, o, ndi, nsum (cibum); ruminare, 1;

жезл sceptrum, i, n; baculum, i, n; pastorale, is, n; pedum, i, n; vitis, is, f; lituus, i, m; caduceus, i, m;

желание voluntas, atis, f; affectatio, onis, f (sapientiae); desiderium, ii, n; votum, i, n; animus, i, m; studium, ii, n; appetitus, us, m; dulcedo, inis, f; exspectatio, onis, f; optatio, onis, f; cupītum, i, n; cupīdo, inis, f (ingens; urbis condendae); cupiditas, atis, f (imitandi; ad venandum; potentiae);

+ страстное желание cupido; libido; libitum;

+ по желанию (ex) voluntate (alicujus);

+ говорить сообразно чьему-л. желанию ad voluntatem loqui;

+ по собственному желанию ad libitum;

+ против моего желания me invito [invitissimo];

+ внушить кому-л. желание чего-л. alicui desiderium alicujus rei facere;

+ обуревает желание animus fert;

+ томиться желанием чего-л. alicujus rei desiderio teneri;

+ всеобщее желание vota omnium, vota publica;

+ по общему желанию cupientibus cunctis;

+ при общем желании (чтобы) faventibus cunctis (ut);

+ из желания (поскорее) бежать fugae studio;

+ исполнять чьё-л. желание voti compotem, potentem facere;

+ увидеть своё желание исполненным voto potiri;

+ осуществивший своё желание victor propositi;

+ желания сбываются valent vota;

+ даже если бы было такое желание fac velle;

+ согласно вашему желанию vobis volentibus;

+ у всякого свои желания  velle suum cuique est;

+ желаю всем здоровья omnes salvos volo (esse);

+ желать поздно значит не желать tarde velle nolentis est;

+ желал бы я знать velim scire;

+ желал бы я, если бы это было возможно vellem, si fieri potuisset;

+ желать добра, зла alicui bene, male velle;

желанный exoptabilis, e; optatus, a, um; exoptatus; volens, ntis (volentia alicui); exspectatus, a, um;

желательный desiderandus, a, um; exoptandus, a, um; optandus, a, um;

+ это стало даже казаться желательным jam coeperat votum esse;

желатин gelatina, ae, f; gelatinum, i, n;

желать velle, volo, volui, -; exoptare, 1 (aliquem; aliquid; videre aliquem; alicui aliquid); optare, 1; desiderare, 1; cupio, ivi (ii), ītum, cupere (pacem; novas res); concupiscere; esurire (aliquid, alicujus rei); postulare, 1 (dicendo vincere); expetere; precari; imprecari; affectare, 1; vovēre, eo, vovi, votum (quae modo voverat, odit); vota facere; favēre, eo, favi, fautum; studēre, eo. ui, - (alicui rei); egēre, eo, ui, -;

+ весьма желать видеть кого-л. Cupere aliquem vidēre; teneri magno desiderio alicujus; aspectum alicujus exsequi;

+ я желал бы, чтобы наша эпоха не была бесплодна faveo saeculo, ne sit sterile;

+ желаю исполнения всех твоих желаний cupio omnia, quae vis;

+ желающего судьба ведёт, сопротивляющегося же тащит ducunt volentem fata, nolentem trahunt;

+ желать кому-л. больше не вернуться alicui viam perpetuam esse velle;

+ я желал бы знать, что ты сделал scire studeo, quid egeris;

желающий cupiens, ntis; volens, ntis;

железа aden, enis, n; glandula, ae, f;

железнодорожный ferroviarius, a, um;

+ железнодорожная насыпь agger ferroviarius;

+ железнодорожная станция statio viae ferreae;

железный ferreus, a, um; ferratus, a, um;

+ железная дорога via ferrea; ferrivia;

+ железный инструмент ferramentum;

железо ferrum, i, n (Fe);

+ быть твёрже железа duritia ferrum superare;

жёлоб canalis, is, m;

желобчатый cuniculatus, a, um;

желтеть flavēre, eo, -,-; flavescere, o, -,-;

жёлто-белый ochroleucus, a, um;

желтоватый flavens; flavescens; flavidus, a, um; luteolus, a, um; xantellus, a, um;

Жёлто-зелёный flavovirens, ntis; luteovirens, ntis; chlorinus, a, um; galbus, a, um;

желток vitellum, i, n (ovi);

желточно-жёлтый vitellinus, a, um;

желтуха morbus regius [arcuatus];

жёлтый flavus, a, um; luteus, a, um; armeniacus, a, um; cereus, a, um; cerinus, a, um; argillaceus, a, um; lignicolor, oris; vitellinus, a, um; chloroticus, a, um; aureus, a, um; canarinus, a, um; alutaceus, a, um; citreus, a, um; citrinus, a, um; leoninus, a, um; melleus, a, um; ochraceus, a, um; arenicolor; gilvus, a, um; sulfureus, a, um; ravidus, a, um; ravus, a, um; stramineus, a, um; fulvus, a, um; crocatus, a, um; croceus, a, um;

желудок stomachus, i, m; alvus, i, f/m; venter, tris, m; ventriculus, i, m;

жёлудь glans, glandis, f; balanus, i, m;

желчь fel, fellis, n; bilis, is, f;

жемчуг margarita, ae, f;

жемчужный margaritaceus, a, um;

жена uxor, oris, f; conjunx, ugis, f; nupta, ae, f; femina, ae, f; marita, ae, f; era, ae, f; domina, ae, f; mulier, is, f;

+ ссора с женой lis uxoria;

+ Нерон взял в жены Октавию Nero Octaviam uxorem duxit, Octaviam in matrimonium duxit;

женатый uxoratus, a, um (vir); nuptus, a, um; maritus, a, um;

+ женатый мужчина vir maritus;

+ быть женатым на ком-л. in matrimonio (uxorem) aliquam habere;

+ быть под башмаком у жены sub imperio uxorio esse, uxorium se praebere;

женитьба nuptiae, arum, fpl; matrimonium, ii, n; conjugium, ii, n;

+ питать отвращение к женитьбе a re uxoria abhorrere;

жениться accipere aliquam in matrimonium, aliquam conjugem; uxorem ducere; aliquam adjungere matrimonio, nuptiis; assumere uxorem;

+ Нерон женился на Октавии Nero Octaviam uxorem duxit, Octaviam in matrimonium duxit;

жених sponsus, i, m (Penelopae); pactus, i, m; procus, i, m; maritus, i, m;

женоненавистник mulierum osor, in mulieres malevolus, misogynes, ou, m (Gr);

женский femineus, a, um; femininus, a, um; muliebris, e;

женственный muliebris, e;

женщина femina, ae, f; mulier, is, f (замужняя); matrona, ae, f;

+ одинокая, незамужняя женщина mulier vacua;

жердь asser, is, m; stipes, itis, m (stipes acernus);

жеребёнок, жеребчик pullus equinus; equuleus / eculeus; equulus, i, m;

жернов lapis, idis, m (lapis lapidem terit) (molaris); mola, ae, f;

жертва victima, ae, f; litamen, inis, n; hostia, ae, f; votum, i, n; sacrificium, ii, n; sacrum, i, n;

+ приносить в жертву pollucere (Herculi decimam partem); facere sacra (sacrificium; res divinas; Jovi aliquid, aliqua re);

+ ценой огромных жертв ingentibus damnis;

+ стать жертвой заблуждения capi errore;

жертвенник ara, ae, f; altaria, orum, npl;

жертвовать pollucere, eo, luxi, luctum (Herculi decimam partem); vovēre, eo, vovi, votum (caput suum pro salute patriae); sacrificare, 1; dedere, o, didi, ditum; donare, 1;

жертвоприношение litamen, inis, n; votum, i, n; supplicium, ii, n (precibus suppliciisque deos placare); sacrificium, ii, n; sollemne, is, n; munus, eris, n; immolatio, onis, f;

+ возжигать огонь на алтарях для жертвоприношений по обету incendere aras votis;

+ совершать жертвоприношения facere sacra (sacrificium; res divinas; Jovi aliquid, aliqua re);

жест gestus, us, m;

жестикуляция gestus, us, m; gesticulatio, onis, f;

жесткий rigidus, a, um; durus, a, um; impotunus, a, um (tyrannus, hostis); trux, cis (tactu); asper, era, erum; crudus, a, um;

жестко dure; aspere; rigide;

жесткость rigor, oris, m; duritia, ae, f;

жестокий indignus, a, um (hiems); acer (morbus; servitus); acerbus, a, um (hostis); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); crudus, a, um (vir; ensis; bellum); crudelis, e; saevus, a, um; vehemens, ntis (in inimicos); ferus, a, um (hostis; homo); truculentus, a, um (facinus); sanguinolentus, a, um; infestus, a, um; inhumanus, a, um;

жестокость acerbitas, atis, f (morum; poenarum; inimicorum); crudelitas, atis, f; saevitia, ae, f; aculeus, i, m; feritas, atis, f; atrocitas, atis, f;

жесточайший supremus, a, um (supplicium); crudelissimus, a, um; atrocissimus, a, um;

жесть lamina, ae, f;

жечь exurěre, o, ussi, ustum (exustus siti); urere, o, ussi, ustum; torrēre, eo, ui, tostum;

жжение ustio, onis, f; pyrosis, is, f; crematio, onis, f;

живительный almus, a, um; vitalis, e;

живица resina, ae, f;

живо alacriter;

живодёр harpago, inis, m;

живой vivus, a, um (vultus); vividus, a, um; vivax, cis; spirans, ntis; salvus, a, um; argutus, a, um (oculi); animatus, a, um; animalis, e; animosus, a, um (vir); velox, cis (stilus); vegetus, a, um;

+ живая изгородь sepes viva;

+ в живом состоянии in vivo;

+ пока я жив me salvo; me vivo;

+ быть живым, в живых vivere;

+ оставаться в живых in vita esse, manere; superesse (ex pugna);

+ уже не быть в живых vixisse;

+ Ты, Катилина, жив, и жив не для того, чтобы отказаться от своей наглости, а чтобы доказать её vivis, Catilina, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam;

+ живые ещё члены membra viventia;

+ бессмертная слава которых жива в памяти quorum vivit immortalis memoria et gloria;

+ сжечь кого-л. живьём aliquem vivum comburere;

живописец pictor, oris, m;

живописный pictus, a, um; amoenissimus, a, um;

живопись pictura, ae, f; ars [artis, f] pingendi;

живость vigor, oris, m (animi; aetatis); velocitas, atis, f; actuositas, atis, f; alacritas, atis, f; agilitas, atis, f;

живот venter, tris, m; abdomen, inis, n; alvus, i (f); uterus, i, f;

+ с большим животом ventr(i)osus;

животворить vivificare, 1;

животворный vegetativus, a, um; vitalis, e; vivax, cis;

животновод nutritor, oris, m (animalium);

животноводство cultura [ae, f] animalium; res [rei, f] pecuaria; pecuaria, ae, f;

животноводческ, a, um ий pecuarius;

животное animal, is, n; zoon, i, n; bestia, ae, f (terrena; aquatilis); belua, ae, f; fera, ae, f;

+ домашние животные pecu, -us, n (homines et pecua);

+ вьючное животное summarius;

+ животный мир bestiarum genus;

+ Ты, грязное животное! Mala tu es bestia!

живучий vitalis, e; vivax, cis;

+ весьма живучий firmissimus ad vivendum;

жидкий fluidus, a, um; fluxus, a, um; liquidus, a, um; tenuis, e (vinum);

жидкость fluidum, i, n; (h)umor, oris, m; sudor, oris, m; mador, oris, m; liquor, oris, m; liquidum, i, n; lympha, ae, f; ros, roris, n; tabes, is, f; latex, icis, m;

+ летучая жидкость liquor volatilis;

жизнедеятельность activitas [atis, f] vitalis;

жизнелюбие cupiditas (atis f) lucis;

жизненный vitalis, e;

+ жизненный процесс processus vitalis;

+ жизненный цикл cyclus vitalis;

жизнеописание vita, ae, f; biographia, ae, f;

жизнерадостность hilaritudo, inis, f; hilaritas; cupīdo [inis, f] lucis; cupiditas (atis f) lucis;

жизнеспособность vitalitas, atis, f;

жизнеспособный vitalis, e;

жизнь vita, ae, f (misero longa, felici brevis; rustica); aetas, atis, f; spiritus, us, m (spiritum patriae reddere); caput, itis, n;

+ продолжительность жизни duratio vitae;

+ власть над чьей-л. жизнью и смертью potestas vitae necisque in aliquem;

+ образ жизни modus vivendi; via vitae, vivendi; victus (Persarum); studium vitae;

+ вести (какой-л.) образ жизни vitae cursum tenere;

+ образ жизни не по средствам cultus major censu;

+ блестящий образ жизни splendor vitae;

+ ведущий утончённый образ жизни victu excultus;

+ так уж заведено самой жизнью suscepit vita consuetudoque communis;

+ вести жизнь диких животных vitam more ferarum tractare;

+ лишить себя жизни mortem sibi consciscere;

+ расстаться с жизнью a vita discedere; (e) vita (ex)cedere (abire); de vita decedere, vitam ponere;

+ жизнь отлетела vita in ventos recessit; +лишить кого-либо жизни consumere (mulier consumenda damnata); alicui vitam adimere (auferre); aliquem vitā privare (expellere);

+ отдать жизнь за кого-л. vitam pro aliquo profundere;

+ жертвовать жизнью для кого-л. abjicere vitam [salutem] pro aliquo;

+ заплатить жизнью за что-л. aliquid spiritu luere;

+ прожить жизнь в сельской глуши secretis ruris abscondere annos;

+ проводить жизнь в спокойствии (безмятежно) aetatem agere [degere] intranquillitate;

+ спасти жизнь expedire salutem;

+ жизнь впроголодь esuritio;

+ вся жизнь omnis aetas;

+ в течение всей жизни vitā perpetuā;

+ рисковать своей жизнью за плату sua funera vendere;

+ клянусь жизнью! ita vivam!

+ видеть смысл жизни в литературных занятиях studiis suis vivere;

+ будем наслаждаться жизнью и любить vivamus et amemus!

+ при жизни Ганнибала vivo Hannibale;

+ за всю мою жизнь me vivo; in meā vitā;

+ при жизни (их) обоих vivo utroque;

+ при его жизни и на его глазах vivus vidensque;

+ на склоне жизни supremis suis annis;

+ общественная жизнь vitae societas;

+ изыскать себе средства к жизни vitam sibi reperire;

+ жажда жизни cupīdo lucis;

жила vena, ae, f; nervus, i, m (nervi a quibus artus continentur);

жилистый venosus, a, um; nervosus, a, um;

жилец habitator, oris, m; inhabitator, oris, m; inquilinus, i, m;

жилище, жильё domicilium, ii, n; domus, i, f; tectum, i, n; habitaculum, i, n; habitatio, onis, f; sedes, is, f; penates, ium, mpl; nidus, i, m; diaeta, ae, f (zaeta); praesaepis, is, f (f/pl); cubile, is, n;

ж, e илой habitabilis;

жир adeps, adipis, m; axungia, ae, f; pingue, is, n;

+ рыбий жир oleum jecoris;

жираф camelopardalis, is, f/m; camelopard(al)us;

жирный adiposus, a, um; pinguis, e; unguinosus, a, um; unctus, a, um; crassus, a, um; obesus, a, um; nitidus, a, um;

+ жирный шрифт litterae crassae;

житель incola, ae, n; inquilinus, i, m;

+ местный житель indigena;

+ житель колонии colonus;

+ житель провинции provincialis;

+ корень используется местными жителями для питания radix pro cibo ab indigenis adhibetur; colonus;

жительство sedes, is, f; domicilium, ii, n;

житница horreum, i, n; granarium, ii, n;

жить vivere, o, xi, ctum (vitam; ruri, rure; in Thracia; Syracusis; cum aliquo; jucunde; convenienter naturae; bonis moribus; in paupertate; gramine; lacte, carne); victitare, 1; habere, eo, ui, itum (vitam in obscuro; aetatem a re publica procul); habitare, 1; incolere, o, ui, cutum; inhabitare, 1; degere, o, degi, -; vigere, eo, ui, -; spirare, 1; agere, o, egi, actum; commanēre, eo. nsi, nsum; uti, or, usus sum (lacte et herbis; habeo unde utar);

+ жить в лесах servare silvas;

+ жить близ моря agere prope a mari;

+ жить, не имея законов agere sine legibus;

+ жить в веселье laeta agere;

+ жить в безопасности vitam tutam vivere;

+ жить в крайней нужде vitam miserrimam (in egestate) degere;

+ жить честно vitam honeste agere, tractare;

+ жить охотой ali venando;

+ жить, занимаясь литературой in litteris vivere;

+ жить литературой studiis suis vivere;

+ жить разбоем vivere rapto, ex rapto;

+ жить благодаря чьей-то милости vivere de lucro;

+ жить в Сиракузах Syracusis habere;

+ да живёт он долго! vivat diu!

+ тогда он, говорят ещё жил tum vixisse dicitur;

+ мы говорим, что лоза и живёт и умирает et vivere vitem et mori dicimus;

+ те, кому предстоит жить victuri;

+ жить настоящим днём vivere in diem;

+ жить для себя одного, только для себя sibi soli vivere; vivere secum; secum esse;

+ жить сообразно законам природы e naturā vivere;

+ хорошо живётся тому, кому… vivitur bene, cui…

+ жить по средствам messe tenus propriā vivere;

+ хорошо жить, довольствуясь малым vivitur parvo bene;

+ мы восхищаемся древностью, но живём современностью laudamus veteres, sed nostris utimur annis;

+ жить в деревне rusticari;

+ жить на чужбине peregrinari;

жмыхи recrementa, orum, npl;

жнец messor, oris, m;

жнивьё ager [agri, m] demessus;

жрать (de)vorare, 1;

жребий sors, sortis, m; alea, ae, f;

+ жребий брошен alea jacta est;

+ тянуть жребий tollere sortes;

жрец sacerdos, otis, m; flamen, inis, m; pontifex, icis, m; magus, i, m;

жреческий sacerdotalis, e; pontificius, a, um;

+ жреческий сан sacerdotium;

жужжание vox, cis, f (apum); bombus, i, m; fremitus, us, m (apum); murmur, uris, n; stridor, oris, m;

жужжать stridere, o, -, - (apes stridunt); bombire, io, -, -; bombilare, 1; fremere, o, ui, itum (apes fremunt); murmurare, 1;

жук scarabaeus, i, m;

жулик fur, is, m;

журавль grus, gruis, f;

журнал diarium, ii, n; ephemeris, idis, f; commentarii, orum, mpl (diurni); acta, orum, npl (diurna); periodicum, i, n;

+ описаны в садоводческих журналах in diariis hortulanorum descripti sunt;

журнализм diurnariorum ars [artis, f];

журналист diurnarius, ii, m;

журчание susurrus, i, m; murmur, is, n;

журчащий garrulus, a, um;

журчать susurrare, 1; murmurare, 1;

жуткий foedus, a, um (oculi); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); tristis, e (Tartara; unda Stygis); horribilis, e; terribilis, e;

 

Словари для любых иностранных языков Главная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я