Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Яда - дебри
дева - дикость
диктатор - дорога
дороговизна - дятел

 

РЕКЛАМА

  PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100

дороговизна caritas, atis, f (rei frumentariae, annonae; vini);

дорогой carus, a, um; pretiosus, a, um; dives, itis; impensus, a, um; magnus, a, um; dilectus, a, um (alicui; luce mihi dilectior); placitus, a, um; desiderium, ii, n;

+ прощайте, мои дорогие valete, desideria mea;

дородный fusus, a, um; habitus, a, um; obesus, a, um; crassus, a, um; pinguis, e;

дорожка ambulacrum, i, n; ambulatio, onis, f; callis, is, m; semita, ae, f; trames, itis, m;

дорожный itinerarius, a, um;

досада  taedium, ii, n; amaritudo, inis, f; molestia, ae, f; indignatio, onis, f; offensio, onis, f;

+ с досадой acide (ferre in anima sua);

+ переносить что-л. с досадой iniquo animo aliquid ferre;

досадно piget;

досадный molestus, a, um; subodiosus, a, um; odiosus, a, um; gravis, e;

+ досадная погрешность mendum molestum;

досадовать iniquo animo aliquid ferre [fero, tuli, latum]; poenitēre, eo, ui, -;

досаждать agere, o, egi, actum (stimulis); calefacere, io, feci, factum; pungere, o, nxi, ctum; irritare, 1;

доска tabula, ae, f; axis, is, m; lamina, ae, f;

+ доска для игры abacus;

+ доска объявлений tabula (nuntiis proponendis / libellis affigendis), nuntius muralis;

+ классная доска tabula litteraria; tabula nigra scriptoria;

досконально accurate; diligenter; exacte; exquisite; rite; sedulo; studiose;

дословно ad verbum; verbatim;

дословный ad verbum; verbalis, e;

доспехи  arma, orum, npl; spolia, orum, npl;

+ доспехи, снятые с неприятельского полководца spolia opīma;

досрочно praemature;

доставать sufficere, io, feci, fectum; satis esse [sum, fui, -];

+ не доставать abesse (hoc unum illi afuit; abest quod avemus);

доставать attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; procurare, 1; expedire, 4 (panem canistris); promere, o, psi, ptum; depromere, o, psi, ptum;

+ стараться достать captare;

доставаться obvenire, io, obveni, ventum (alicui sorte); pervenire; obtingere, o, obtigi, -;

доставить afferre, affero, attuli, allatum (pacem ad aliquem; alicui auxilium; litteras ad aliquem; ager segetes affert; bruma nives affert); deferre;  referre; paebere, eo, ui, itum; sistere, o, stiti, statum (aliquem in portu); subigere, o, egi, actum (naves ad castellum); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); suppeditare, 1 (frumentum toti Italiae); suggerere, o, gessi, gestum (tela alicui; tellus alimenta suggěrit); afficere, io, feci, fectum; sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); subministrare, 1 (auxilia hostibus; occasiones alicui); subvehere, o, xi, ctum; tendere, o, tetendi, tentum (tensum);

+ доставлять всё необходимое для пропитания parare, quae suppeditent ad victum;

доставка subvectio, onis, f;

+ испытывать продовольственные затруднения в связи с плохой доставкой ab re frumentaria duris subvectionibus laborare;

достаток copia, ae, f;

достаточно satis; sat; sufficienter; affatim;

достаточность satietas, atis, f;

достаточный sufficiens, ntis;

+ быть достаточным sufficere; suppetere;

+ эти признаки имеют большое значение, но редко достаточны для определения родов hi characteres magni valoris sunt, sed raro ad genera definienda sufficiunt;

+ не было даже в достаточно большом количестве кормов ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat;

+ если бы он достаточно долго прожил, он стал бы консулом cui si vita suppeditavisset, consul factus esset;

+ у меня вполне достаточно что сказать undique mihi suppeditat, quod dicam;

+ достаточно, чтобы ты разрешил sufficit, ut sinas;

достигать accedere, o, cessi, cessum; succedere (ad summum honorem); attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum (haec civitas Rhenum tangit; portûs); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; proficere, io, feci,fectum; expedire, 4 (victoriam); adipisci, or, adeptus sum (senectutem); capere, io, cepi, captus sum (insulam; portum); tenēre, eo, ui, tentum (portum); pertinēre; prehendere, o, ndi, nsum; quaerere, o, sivi, situm; scandere, o, scendi, scensum; affectare; impetrare, 1; penetrare, 1; permeare, 1; porrigere, o, xi, ctum; prominēre, eo, ui, -;

+ это дерево достигаает возраста 200 лет haec arbor ad annum ducentesimum pervenit;

+ многого достиг автор, объездивший всю Грузию plurimum auctor Iberia omni peragrata profecit;

+ достигнуть желаемого frui votis; damnari voti;

+ достигнуть власти affectare opes; adipisci rerum;

+ не годами, а природным дарованием достигается мудрость non aetate, verum ingenio adipiscitur sapientia;

+ сабиняне бросились в горы, но лишь немногие достигли их Sabini montes petebant et pauci tenuere;

+ источник, которого достигает морской прилив fons, quo (in quem) mare succedit;

достижение adeptio, onis, f;

достижимый contiguus, a, um;

достоверность fides, ei, f (testimonii); auctoritas, atis, f; veritas, atis, f;

достоверный certus, a, um; compertus, a, um; exploratus, a, um; testatus, a, um; verus, a, um; locuples, etis; luculentus, a, um;

достоинство virtus, utis, f (arboris; equi); dignitas, atis, f; gravitas, atis, f; majestas, atis, f; auctoritas, atis, f; veneratio, onis, f; gradus, us, m;

+ достоинства и недостатки этого труда hujus operis virtutes et vitia;

+ по достоинству pro merito;

+ чувство собственного достоинства superbia;

+ достигнуть чего-л. благодаря своим достоинствам aliquid virtute adipisci;

достойно liberaliter (liberaliter vivere; liberaliter educatus); honeste; digne;

достойный dignus, a, um; condignus, a, um (crimini condigna ultio); merens, ntis; idoneus, a, um; meritus, a, um (poena; meritissimā famā frui); honestus, a, um;

+ достойный внимания attentione dignus; spectabilis;

+ достойный накзания sons, ntis; noxius, a, um;

+ достойный одобрения probabilis, e;

+ достойный осмеяния ridiculus, a, um;

+ достойный похвалы laudabilis, e;

+ достойный почтения venerandus, a, um; venerabilis, e;

+ достойный проклятия detestabilis, e; exsecrandus, a, um;

+ достойный славы gloriosus, a, um;

+ достойный сожаления lamentabilis, e; miser, era, erum; miserabilis, e; miserandus, a, um;

+ достойный удивления admirabilis, e; mirandus, a, um;

достопамятный memorabilis, e; commemorabilis, e;

достопримечательности visenda, orum, npl (Athenarum);

достопримечательный notabilis, e; notandus, a, um; visendus, a, um; aspectabilis, e;

достояние possessio, onis, f; suum, i, n; res, ei, f (familiaris); fortunae, arum, fpl; bona, orum, npl; substantia, ae, f; heredium, ii, n; gaza, ae, f (agrestis);

+ расточать своё достояние uti suo largius;

+ вся Азия стала достоянием римского народа tota Asia populi Romani facta est;

доступ aditus, us, m; admissio, onis, f;

доступно facile;

доступный accessibilis, e; tractabilis, e (oculis manuque); apertus, a, um; patulus, a, um; patiens, ntis; propositus; vacuus, a, um; vulgaris, e; pervius, a, um; pronus, a, um;

+ быть доступным vacare (litora jure gentium omnibus vacant);

досуг otium, ii, n; vacivum tempus, oris, n; vacuum tempus; vacuus, i, m (aliquid invenire vacui);

+ почитать на досуге vacive libellum perlegere;

+ на досуге si vacet;

досужий vacuus, a, um (homo); otiosus, a, um;

дотрагиваться tangere; attingere, o, attigi, attactum; effingere, o, nxi, ctum; libare, 1;

доход lucrum, i, n; quaestus, us, m; acceptum, i, n; merces, ēdis, f (praediorum); reditus, us, m; vectigal, is, n; obventio, onis, f;

+ извлекать доходы frui (agro);

+ извлечение доходов (из пользования чужой собственностью) usus et fructus, usus fructusque, ususfructus;

+ нечестный доход cum mala fama lucrum;

+ не приносящий дохода vacuus (vacuam habere pecuniam); sterilis (nummi; pecunia);

+ доходы commoda (publica, populi);

доходить accedere, o, cedi, cessum (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); procedere; attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; venire, io, veni, ventum (usque ad mare); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; redire; revolvere, o, volvi, volutum; adire,eo, ii, itum (ad urbem);

+ растет по всему Карельскому перешейку и доходит до Выборга in toto isthmo Karelico provenit et ad Vyborg usque accedit;

+ доходит до северных границ limites boreales attingit (tangit);

+ эта форма в Сибири доходит до Енисея haec forma in Sibiria usque ad flumen Jenissei pervenit (progreditur);

+ вскоре моё письмо дойдёт до тебя mox epistula mea tibi veniet;

доходный uber, era, erum (quaestus uberrimus); fructuosus, a, um; quaestiosus, a, um;

доцент docens, ntis, m/f;

+ доцент Ленинградского университета docens Universitatis Leninopolitanae;

дочерний filialis, e;

дочка filiola, ae, f;

дочь filia, ae, f; gnata, ae, f; nata, ae, f; puella, ae, f; virguncula, ae, f;

дощечка tabella, ae, f (liminis);

доярка multrix, icis, f;

драгоценный pretiosus, a, um; carus, a, um;

+ драгоценный камень gemma, ae, f; lapis, idis, m (pretiosus);

дразнить lacessere, o, ivi, itum; cavillari, or, atus sum;

драка rixa, ae, f; pugna, ae, f;

дракон draco, onis, m; serpens, entis, m,f;

драма fabula, ae, f; poëma [atis, n] dramaticum; drama, atis, n;

драматург poëta [ae, m] dramaticus; dramaturgus, i, m; poeta scaenicus;

дранка scandula, ae, f;

драночный scandularis, e;

драть vellere, o, vulsi, vulsum; scindere, o, scisi, scisum; carpere, o, psi, ptum; decerpere, o, psi, ptum; glubere, glupsi, gluptum;

драться rixari, or, atus sum; pugnare, 1;

древесина lignum, i, n; materia, ae, f;

+ древесина балансовая lignum ad chartam praeparandam idoneum;

+ древесина деловая lignum industriale;

+ древесина мягкая lignum molle;

+ древесина свилеватая lignum tortuosum;

+ древесина строительная lignum constructivum;

древесиноведение xylologia, ae, f;

древесно-кустарниковый arboreo-fruticosus, a, um;

древесный lignosus, a, um; ligneus, a, um; arboreus, a, um;

+ древесный плод pomum; malum;

+ древесный уголь carbo lignosus;

+ древесные волокна libriformum;

+ древесные породы arbores;

древко bacillum, i, n; hastile, is, n;

древний antiquus, a, um; incanus, a, um (saecula); cascus, a, um; vetus, eris (oppidum; regnum Priămi); vetustus, a, um; priscus, a, um; senex, senis;

древность antiquitas, atis, f; vetustas, atis, f;

древовидный arbustus, a, um; arboreus, a, um;

древонасаждение plantatio [onis, f] arborum;

древостой dendrostasis, is, f;

дремать dormitare, 1;

дремота dormitatio, onis, f; somnus, i, m (levis);

дремучий densissimus, a, um; opacus, a, um;

дрессировать alumnari, or, atus sum (canes); assuefacere, io, feci, factum; instruere, o, uxi, ctum;

дробить comminuere, o, ui, utum;

дробь fractio, onis, f;

дрова ligna, orum, npl; cremium, cremia (pl); arbores cremiales;

дрогнуть fluctuare, 1 (acies fluctuans);

дрожать fluctuare, 1 (aër fluctuat); trepidare, 1 (metu); tremere, o, ui, - (toto pectore; corde et genibus; ossa); vibrare, 1; pavēre, eo, pavi, -;

дрожащий trepidus, a, um (improviso metu); tremulus, a, um; crispus, a, um;

+ дрожащий от нетерпения praetrepidans;

дрожжи cerevisiae, arum, fpl; fermentum, i, n; Saccharomycetaceae, arum, fpl; faex, cis, f;

дрожь tremor, oris, m; frigus, oris, n; horror, oris, m; pavor, oris, m;

дрозд turda, ae, f; turdus, i, m;

дротик hast(ul)a, ae, f; telum, i, n (tela mittere, conjicere); spiculum, i, n; veru, us, n; pilum, i, n; jaculum, i, n;

друг amicus, i, m; familiaris, is, m; sodalis, is, m; necessarius, ii, m;

+ друг друга alius alium; alter alterum; invicem; inter se; se invicem;

+ друг другу sibi; alius alii (alio)

+ друг с другом inter se; invicem;

+ в присутствии многих моих друзей cum essent complures mecum familiares;

+ иметь много друзей valere amicis;

+ отвернуться от друга amicitiae terga versa dare;

+ быть запросто (на равной ноге) с друзьями se submittere in amicitia;

другой alius, a, ud; alienus, a, um; alter, era, erum; ceterus, a, um; reliquus, a, um;

+ другим образом aliter;

+ другим путём alia;

дружба amicitia, ae, f; conjunctio, onis, f; usus [us, m] amicitiae; familiaritas, atis, f; necessitudo, inis, f;

+ изменить старой дружбе amicitiae terga versa dare;

+ сделать дружбу более тесной familiaritatem frequentiorem reddere;

дружелюбный hospitalis, e; notus, a, um; amabilis, e; amicus, a, um; benevolus, benevbolentis;

дружески familiariter; amice; benevole; amanter;

дружеский sodalis, e; fraternus, a, um; benignus, a, um;

дружественный amicabilis, e; amicalis, e;

дружина manus, us, f;

дружинник ambactus, i, m;

дружить uti [or, usus sum] aliquo amico; habere aliquem amicum, familiarem;

дружок capitulum, i, n (o capitulum lepidissimum!);

друза drusa, ae, f; concretio [onis, f] crystallorum;

друиды druides, um, m;

дряблый puter, tris;

дряхлеть senescere, o, ui, -;

дряхлость mala aetas, atis, f; senium, ii, n;

дряхлый decrepitus, a, um; aetate confectus, a, um; vietus, a, um (senex); vetus, eris; imbecillis, e; cariosus, a, um (carisa senectus);

+ дряхлый старик silicernium;

Дуб quercus, us, f; robur, oris, n; ilex, ilicis, f;

дубильный coriarius, a, um;

+ дубильные вещества tannica, orum;

дубина clava, ae, f; lapis, idis, m (quid stas, lapis?); vacerra, ae, f; stipes, itis, m; fustis, is, f;

дубинка fustis, is, m (aliquem fustibus mulcare; fusti caput afflixisse; fustibus tundere); ramus, i, m;

дублет duplum, i, n;

дублетный duplicatus, a, um;

дубовый robustus, a, um (fores); roboreus, a, um; querceus, a, um;

дубрава nemus, oris, n; quercetum, i, n;

дуга arcus, us, m; curvatura, ae, f

+ главный хребет Куньлунь образует дугу jugus principale Kunlun arcum praebet;

дудочка fistula, ae, f; tibia, ae, f; calamus, i, m;

дума consilium, i, n; cogitatio, onis, f;

думать aestimare, 1; existimare, 1; arbitrari, or, atus sum; autumare, 1; censere, eo, ui, censum; credere, o, didi, ditum (c. aliquem esse parestantem virum; c. aliquem Jovis filium); judicare, 1; opinari, or, atus sum; ponere, o, sui, situm; putare, 1; cogitare, 1; reri, reor, ratus sum; reflectere, o, xi, ctum; sentire, io, sensi, sensum; velle, volo. volui, -; exopinissere, o, -, -; suspicere, o, cepi, ceptum; sperare, 1 (spero me causam tibi probavisse);

+ другие пусть думают об этом, как им угодно viderint alii, quid de hoc exopinissent;

+ не думаю, а доподлинно знаю haud credo, sed certo scio;

+ что ты о ней думаешь? Quid eam credis?

+ ты (так) думаешь? Credin’?

+ чтобы не (по)думали, будто он расстроен (этой) утратой ne videretur jacturā motus;

+ верить предсказателям чрезвычайно, думается, глупо maximae stultitiae videtur hariolis credere; 

+ думай, что делаешь videas, quid agas;

+ об этом после подумаем hisce de rebus post viderimus;

+ об этом (по)думай сам illud ipse videris;

+ думаю, что больше говорить не надо vereor, num aliud sit dicendum;

+ не думать ни о чём высоком nihil altum suspicere;

+ позже, чем думали spe serior;

Дунай Danubius, ii, m;

дуновение spiritus, us, m (vehementior spiritus ventus est, spiritus leviter fluens – aër); aura, ae, f; aspiratio, onis, f; flatus, us, m; flamen, inis, n; afflatus, us, m;

дупло alveus, i, m (antrum, caverna, cavum) arboris;

дура fatua, ae, f; stulta, ae, f; stolida, ae, f;

дурак (homo) stultus, i, m; fatuus, i, m; demens, ntis, m; stupidus, i, m; baceolus, i, m;

дурачить infatuare, 1 (aliquem aliqua re); alicujus, alicui os subliněre, o, levi, litum; sublectare, 1; ludificari, or, atus sum; eludere, o, elusi, elusum;

дурачок maccus, i, m;

дурень varo (baro), onis, m;

дурной improbus, a, um; malus, a, um; vitiosus, a, um; pravus, a, um; perversus, a, um; taeter,tra, trum;

+ дурное знамение prodigium, ii, n;

+ дурная слава infamia, ae, f;

+ дурное обращение vexatio, onis, f;

дуть flare, 1; afflare, 1; inflare, 1; spirare, 1; inspirare, 1; aspirare, 1;

дух animus, i, m (ut oculus, sic animus, se non videns, alia cernit; animi corporisque vires); spiritus, us, m; umbra, ae, f (Hectoris); mens, ntis, f; ingenium, ii, n; daemon, onis, m; daemonium, ii, n;

+ дух-хранитель genius, ii, m; lar, is, m;

+ падать духом abjicere animum; tardari animo; submittere animum;

+ придать духу animum addere;

+ воспрянуть духом animum sumere;

+ боевой дух наших растёт nostris animus augetur;

+ упавший духом afflictus (animi bonorum);

+ упавший дух affectus animus;

+ испустить дух abjicere animam; vomere vitam, animam; animam agere; extremum spiritum edere , effundere;

+ одни жиыве существа имеют дух, другие же только душу (дыхание) animantia quaedam animum habent, quaedam tantum animam;

+ перевести дух strigare;

+ одним духом uno spiritu;

духи odores, um, mpl; aqua [ae, f] aromatica (odorata); unguentum, i, n; aromata, atum, npl;

духовенство clerus, i, m; sacerdotes, um, mpl;

духовник confessarius, ii, m;

духовный spiritalis, e; spiritualis, e;

+ духовное лицо clericus, i, m;

духовой spiritalis, e;

душ *tubus [i, m] mammatus; lavatio [onis, f] pluvia;

душа anima, ae, f; animus, i, m (bestiarum animi sunt rationis expertes); cerebellum, i, n; spiritus, us, m; mens, ntis, f; pectus, oris, n;

+ души в ком-л. не чаять aliquem in sinu [in oculis] gestare;

+ в глубине души sub vultu;

+ брать за душу admovere orationem animo alicujus;

+ страждущий душою animo aeger;

+ от всей души ex animo;

+ всей душой studio ac voluntate;

+ душа влечёт fert animus;

+ делать всё, что душе угодно animo obsequi;

+ пока я в полном сознании, пока душа управляет моим телом dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus;

+ души умерших manes, ium m;

душегуб trucidator, oris, m;

душистый odoratus, a, um; odorifer, era, erum; odorus, a, um; olens, ntis; aromaticus, a, um;

душить enecare,1 (avem; anguem); effocare,1; suffocare,1 (aliquem); trucidare,1 (plebem fenore); strangulare,1 (aliquem); gulam frangere, o, fregi, fractum; jugulare,1;

дыба equuleus / eculeus (in eculeum conjici, imponi);

дым fumus, i, m; nebula, ae, f; odor, oris, m; vapor, oris, m;

дымить fumare,1;

дымиться fumare,1;

дымчато-серый fumagineus, a, um; fumaginosus, a, um; fumidus, a, um; fumosus, a, um;

дыня melo ,onis, m (Cucumis melo);

дыра apertura, ae, f; perforatio, onis, f; foramen, inis, n; lacuna, ae, f; os;

+ черная дыра cavum atrum;

дырявый foratus, a, um; perforatus, a, um; rimosus, a, um;

+ дырявые умы, головы forati animi;

дыхание respiratio, onis, f; anhelitus, us, m; halitus, us, m; spiritus, us, m (vita tenetur spiritu); flatus, us, m; afflatus, us, m;

+ учащённое дыхание creber anhelitus;

+ короткое дыхание spiritus angustior;

+ на одном дыхании, не переводя дыхания uno spiritu;

дыхательный respiratorius, a, um; spiritalis, e;

дышать spirare,1; respirare,1; spiritum ducere, movere, trahere, recipere;

дьявол diabolus, i, m; cacodaemon, onis, m; malus, i, m (spiritus);

дюжина duodecim; duodenarius numerus [i, m];

дюна collis [is, m] arenosus; duna, ae, f;

дюйм pollex, icis, m; uncia, ae, f; digitus, i, m;

дюймовый pollicaris, e; uncialis, e;

дядя avunculus, i, m (брат матери); patruus, i, m (брат отца);

дятел picus, i, m;

 

Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я