Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 

павиан - перевес
перевести - плоскость
плот - подсказывать
подскакивать - поощрять
попадать - почти
почтительно - пригодный
пригорать - продать
продвигать - пятьсот

РЕКЛАМА

  PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100

почтительно modeste; cum veneratione;

почтительность observantia [ae, f] (in aliquem; alicujus); pudor [oris, m] (patris);

почтительный timidus [a, um] (timidissima admiratio); reverens [ntis]; modestus [a, um]; observans [ntis];

почтовый cursualis [e]; tabellarius [a, um] (naves); postalis [e];

+ почтовый адрес inscriptio cursualis; clabularis;

+ почтовый ящик caspa tabellaria; loculamentum [i, n] tabellarium;

пошлина (с товаров) deportatorium onus [eris, n]; portorium [ii, n] (portoria et vectigalia); teloneum [i, n]; vectigal [is, n];

пошлость insulsitas [atis, f] (villae); vilitas [atis, f] (verborum); fatuitas [atis, f];

пошлый trivialis [e]; ignavus [a, um] (poëta ignavissimus); insulsus [a, um]; illiberalis [e]; frivolus [a, um]; infacetus [a, um];

пощада venia [ae, f]; clementia [ae, f]; indulgentia [ae, f]; missio [onis, f];

+ просить пощады у победителей veniam impetrare a victoribus;

пощёчина alapa [ae, f];

поэзия ars [artis, f] poëtica; poësis [is/eos, f];

поэма poëma [atis, n];

поэт poëta [ae, m]; vates [is, m]; carminum auctor [oris, m];

поэтически poëtice; poëtarum more;

поэтический poëticus [a, um]; musicus [a, um]; Castalis [e];

поэтому idcirco; quo; quapropter; ea; inde; itaque; proinde; propterea;

появление apparitio [onis, f]; adventus [us, m] (imaginum in animos); praesentia [ae, f]; successio [onis, f]; conspectus [us, m]; proventus [us, m];

+ внезапное появление subitatio [onis, f] (insperatae salutis);

появляться apparēre [eo, ui, itum]; comparēre; provenire [io, veni, ventum]; copiam sui facere [io, feci, factum], praestare [o, stiti, stitum]; subvenire (nocte); evenire (mari); supervenire; se afferre [affero, attuli, allatum]; afferri [afferor, allatus sum] (ad aliquem locum); oriri ior, ortus sum]; exoriri; cooriri; oboriri; exsilire [io, ui, sultum]; exsistere [o, stiti, stitum]; procedere [o, cessi, cessum];

+ тут (неожиданно, вдруг) появляются послы superveniunt legati;

пояс regio [onis, f]; zona [ae, f]; cingulum [i, n]; cinctus [us, m]; balteus [i, m]; nodus [i, m]; perizoma [atis, n];

пояснение scholion [ii, n]; explicatio [onis, f]; explanatio [onis, f]; interpretatio [onis, f];

поясница regio [onis, f] lumbalis;

поясничный lumbalis [e];

прабабка proavia [ae, f];

права jus; juria [ium, npl] (humana, aequalia);

правда veritas [atis, f] (veritatem patefacere; veritates fortiter dicere); verum [i, n] (dicere; non libenter audire);

+ по правде говоря, если мы хотим знать правду si verum quaerĭmus; ex vero; sed tamen vere dicam;

+ правда глаза колет veritas odium parit;

+ сущая правда veriora veris;

+ терзать нежные уши жестокой правдой teneras aures mordaci radere vero;

правдиво veraciter;

+ правдиво рассказывать о чём-л. aliquid ex fide narrare;

правдивость veritas [atis, f] (judiciorum); veriverbium [ii, n]; veriloquium [ii, n];

правдивый verus [a, um] (oraculum; testis); sincerus [a, um]; verax [acis]; veridicus [a, um];

правдоподобие similitudo [inis, f] veritatis;

+ придать обману правдоподобие dolis addere fidem;

правдоподобно credibiliter;

правдоподобный credibilis [e]; credulus [a, um]; probabilis [e]; verisimilis [e];

праведный verus [a, um] (vita);

правило lex [legis, f]; regula [ae, f]; canon [onis, m]; constitutio [onis, f]; praeceptum [i, n]; praescriptum [i, n]; mos [moris, m]; modus [i, m]; norma [ae, f];

+ правила существуют для того, чтобы применяться applicatio est vita regulae;

правильно vere (dicere); recte; probe;

правильность verum [i, n]; congruentia; integritas; ordo, -inis m;

правильный rectus [a, um]; regularis [e]; planus [a, um]; justus [a, um]; verus [a, um] (consilium); normalis [e]; correctus [a, um]; castigatus [a, um]; compositus [a, um]; ordinarius [a, um];

+ правильно verum est;

правитель magister [tri, m]; gubernio [onis, m]; gubernius [ii, m]; gubernator [oris, m]; administrator [oris, m]; procurator [oris, m]; rex [regis, m]; rector [oris, m]; dominans [ntis, m]; dominator [oris, m] moderator [oris, m];

правительство gubernatio [onis, f]; administratio [onis, f]; imperium [ii, n]; civitas [atis, f]; res [ei, f] publica; ii qui rei publicae praestant;

править (рукопись) expurgare [1]; corrigere; (управлять) regere [o, rexi, rectum]; regnare [1]; gubernare [1]; dirigere; tractare [1]; rem publicam gubernare, ei imperare [1]; urbi praesidēre;

правление regimen [regiminis, n];

правнук abnepos [nepotis, m];

правнучка abneptis [is, f];

право jus, juris, n; potestas [atis, f]; factio [onis, f];

+ непреложное (неотъемлемое) право jus certum;

+ права суверенитета jura summi imperii;

+ права личности jura personarum;

+ торговое право lex mercatoria;

+ избирательное право jus suffragii; suffragium [ii, n] (novorum civium);

+ права гражданства без избирательного права civitas sine suffragio;

+ лишить всех гражданских прав aqua et igni alicui interdicere;

+ с полным правом suo jure;

+ обладающий неограниченным правом казнить и миловать summus severitatis et munificentiae;

+ иметь одни и те же права eodem jure esse;

+ унаследованные права jura successionum;

+ право выбора arbitrium [ii, n];

+ право голоса suffragium [ii, n];

+ право гостеприимства hospitium [ii, n];

+ право иска petitio [onis, f];

+ право на вступление в брак conubium [ii, n];

+ право пользования водой haustus [us, m];

+ право прохода iter [itineris, n];

+ право собственности mancipium [ii, n]; proprietas [atis, f];

+ авторское право jus proprietatis librariae;

правовед juris peritus [i, m];

правоведение juris scientia [ae, f]; juris prudentia [ae, f];

право же vero;

правонарушение injuria [ae, f];

правонарушитель legirupa [ae, m/f];

правописание orthographia [ae, f];

православный orthodoxus [a, um];

+ православный священнослужитель igumenus [i, m]; popus [i, m];

правоспособность caput (servus nullum caput habet);

+ умаление (ограничение) правоспособности capitis (di)minutio [onis, f];

правосудие justitia [ae, f];

правый dexter [tra, um]; rectus [a, um];

+ ты прав recte dicis; rectus es; rem fabulare; vicisti;

+ ты не прав falsus es;

прагматический pragmaticus [a, um];

прадед proavus [i, m];

празднество sollemne [is, n]; sollemnitas [atis, f]; festivitas [atis, f];

праздник festum [i, n]; dies festus;

+ справлять праздники dies festos agere;

праздничный sollemnis [e]; festus [a, um];

праздновать celebrare [1]; concelebrare [1]; vacare [1] (pagus vacat); frequentare [1] (ludos; sacra; dies sollemnes; festos dies);

+ праздновать триумф triumphum agere;

праздность ignavia [ae, f]; desidia [ae, f]; otium [ii, n];

праздношатающийся scurra [ae, m]; subbasilicanus [i, m]; grassator [oris, m];

праздный ignavus [a, um] (nemus; mora); (labore) vacuus [a, um] (homo); desidiosus [a, um]; iners [rtis]; otiosus [a, um];

+ праздный день lux ignava;

практика praxis [is/eos, f]; exercicitatio [onis, f]; usus [us, m] (rei militaris, in re militari; usus est magister optimus);

+ адвокатская практика usus forensis;

+ на практике in praxi;

+ многие вещи постигаешь легче на практике, чем на основе правил multa multo facilius exercitatione quam regulis percipies;

+ теория и практика ars [scientia] et usus;

+ практика использования usus et tractatio;

практический practicus [a, um]; usu peritus [a, um]; activus [a, um];

+ для практического применения ad usum practicum;

+ практическое значение usus [us, m];

праправнук abnepos [otis, m];

прапрадед abavus [i, m];

прах pulvis [eris, m] (pulvis et umbra sumus); cinis [eris, m];

+ у меня всё пошло прахом plaustrum perculi;

прачечная officina [ae, f] lavatoria;

прачка lavatrix [icis, f];

праща funda [ae, f]; fundibulum [i, n]; verber [verberis, n];

+ метать из пращи torquere verbera fundae;

пращник tortor [oris, m] fundae; funditor [oris, m]; fundibularius [ii, m]; fundibulator [oris, m];

пращур abavus [i, m];

пребывание mansio [onis, f]; commoratio [onis, f];

пребывать subsistere [o, stiti, stitum] (domi; intra tecta; paucos dies apud aliquem); morari [or, atus sum]; commorari; manēre [eo, nsi, nsum]; permanēre; remanēre; habitare [1]; insidēre [eo, sedi, sessum]; residēre; obsidēre;

превозмочь superare [1]; domare [o, ui, itum]; vincere [o, vici, victum];

+ любые невзгоды следует превозмочь терпением superanda omnis fortuna ferendo est;

превозносить laudare [1]; collaudare [1]; tollere [o, sustuli, sublatum] (aliquem in caelum); laudibus efferre [o, extuli, elatum]; extollere [o, extuli, elatum]; deosculari [or, atus sum]; jactare [1];

+ превозносить кого-лю до небес aliquem caelo laudibus aequare;

превосходить, превзойти antecellere [o, cellui, -]; excellere [o, -,-]; praestare [o, stiti, statum]; superare [1] (aliquem virtute; fastigium alicujus rei); exsuperare [1]; supercrescere [o, crevi, cretum]; anteire eo , ii, itum]; praecurrere [o, curri, cursum]; praeeminēre [eo, -,-]; praegravare [1]; supervenire [io, veni, ventum] (aliquid aliqua re); superesse [sum, fui] (aliqua re); vincere [o, vici, victum] (vincit imitationem veritas; aliquem eloquentiā; beluas morum immanitate); praecedere [o, cessi, cessum];

+ превзойти все ожидания opinionem vincere omnium;

+ усердием превзойти естественные (человеческие) возможности naturam studio vincere;

+ численно превосходить numero superare;

превосходно lepide; belle; facete; laute; egregie; optime; perfecte; excellenter; eximie;

+ превосходно, если мы в состоянии сами собой управлять agitur praeclare, si nosmet ipsos regere possumus;

превосходный egregius [a, um]; excellens [ntis]; eximius [a, um]; eminens [ntis]; optimus [a, um]; perbonus [a, um]; perfectus [a, um]; praestans [ntis]; superbus [a, um] (apparatus; triumphus; pira); beatus [a, um] (rura; gazae); praeclarus [a, um];

+ это превосходно praeclara res est;

превосходство superioritas [atis, f]; eminentia [ae, f]; majoritas [atis, f]; praestantia [ae, f]; excellentia [ae, f];

превосходящий validus [a, um] (aetate validior); superior [ius]; praestans [ntis]; major [majus];

превратно perperam; perverse;

+ превратно истолковать perverse interpretari; calumniari;

превратность pravitas [atis, f] (morum; consulum); perversitas [atis, f]; mobilitas [atis, f]; rota [ae, f];

+ превратности судьбы vicissitudines fortunae; varietates fortunae; fortuna varia;

+ жизнь полна превратностей vita varia est;

превратный perversus [a, um]; pravus [a, um]; varius [a, um]; mobilis [e]; vagus [a, um]; sinister [tra, um]; praeposterus [a, um];

превращать, превратить mutare [1]; trasformare [1]; reformare [1]; vertere [o, rti, rsum] (pectora in silicem; aliquid in fumum et cinerem; continentiam in superbiam); convertere; novare [1]; transferre [fero, tuli, latum] (aliquid in novas species);

+ превращать серьёзное дело в забаву seria ludo vertere;

+ превратиться в лёд solidam in glaciem vertere;

превращаться, превратиться verti [or, versus sum]; transire [eo, ii, itum] (in humum saxumque);

+ превратиться в птицу verti in avem, verti alite;

превращение mutatio [onis, f]; transmutatio [onis, f]; transformatio [onis, f]; metamorphosis [is, f];

+ превращение твёрдого тела в жидкое transmutatio corporis solidi in fluidum;

+ при превращении твёрдого тела в жидкое dum corpus solidum in fluidum abit [convertitur];

превышать superare [1] (nubes cacumine); supervenire [io, veni, ventum] (quintam et vigesimam lunam); excedere [o, cessi, cessum]; transilire [io, ui,-];

преграда impedimentum [i, n]; obstaculum [i, n]; obex [obicis, m,f]; saepes [is, f];

преградить, преграждать vetare [1]; obsaepire [io, sepsi, septum]; includere [o, si, sum]; praecludere; obdere [o, didi, ditum]; officere [io, feci, fectum];

+ (сама) природа преградила (Катону) путь Сиртами iter mediis natura vetabat Syrtibus (Catoni);

прегрешение peccatum [i, n];

предавать tradere [o, didi, ditum]; prodere; dedere; vendere [o, didi, ditum];

+ предавать земле funerare [1];

предаваться se tradere [o, didi, ditum] (tristitiae; socordiae atque ignaviae); se dare [o, dedi, datum]; indulgēre [eo, lsi, ltum]; obsequi [or, cutus sum];

предание traditio [onis, f]; fabula [ae, f] (inseritur hoc loco fabula); fama [ae, f]; sermo [onis, m];

преданность studium [ii, n]; indulgentia [ae, f];

преданный fidus [a, um] (in amicos); fidelis [e]; certus [a, um]; benevolus [a, um]; deditus [a, um]; prolixus [a, um]; studiosus [a, um]; cupidus [a, um] (alicujus);

предатель traditor [oris, m]; proditor [oris, m]; venditor [oris, m];

предательство proditio [onis, f]; perfidia [ae, f];

предварительно ad interim;

предварительный primus [a, um]; praecursorius [a, um]; provisorius [a, um]; praeliminaris [e];

+ предварительное распоряжение interdictum [i, n];

+ предварительное решение суда praejudicium [i, n];

+ предварительный приговор претора interdictum [i, n];

предварять praefari [or, atus sum]; antevenire [io, veni, ventum]; praecavēre [eo, cavi, cautum];

предвестник praenuntius [ii, m]; titulus [i, m] (tepidi temporis sc. ciconia);

предвещать praenuntiare [1]; monēre [eo, ui, itum]; significare [1]; spondēre [eo, spopondi, sponsum] (nihil placidum; clara de aliquo); portendere [o, ndi, ntum]; praesagire [4]; litare [1];

предвещающий nuntius [a, um]; praenuntius [a, um];

предвзятость partium studium [ii, n]; inclinatio [onis, f]; praejudicium [ii, n];

предвзятый praesumptus [a, um];

предвидение providentia [ae, f];

предвидеть praevidere [eo, vedi, visum]; providere; prospicere [io, spexi, spectum];

предвкушение anticipatio [onis, f]; prolepsis [eos, f] (acc Gr);

предводитель dux [cis, m]; praetor [oris, m];

предводительствовать ducere [o, xi, ctu]; praeire [eo, ii, itum];

предвосхищать praecipere [io, cepi, ceptum]; anticipare [1]; praeferre [fero, tuli, latum];

+ предвосхищать возражения occupare [1]; praesumere [o, mpsi, mptum];

предвыборный ad suffragium pertinens [ntis];

предгорный praemontanus [a, um];

предгорья submontes [ium, mpl];

преддверие vestibulum [i, n]; introitus [us, m]; aula [ae, f]; atrium [ii, n];

предел finis [is, m]; limes [itis, m]; terminus [i, m] (termini possessionum); regio [onis, f]; ultimum [i, n]; fundus [i, m]; meta [ae, f]; modus [i, m]; ora [ae, f]; cancelli [orum, mpl];

предельный finalis [e]; terminalis [e]; ultimus [a, um]; extremus [a, um];

предзнаменование omen [inis, n]; prodigium [ii, n]; praesagium [ii, n]; auspicium [ii, n]; monstrum [i, n];

+ дурное предзнаменование pravitas ominis;

+ усмотреть в чём-л. предзнаменование in omen vertere;

предисловие praefatio [onis, f]; prooemium [ii, n];

предки majores; veteres; parentes;

предлагать offerre [fero, obtuli, oblatum]; sufferre (lac); proponere [o, posui, positum]; promittere [o, misi, missum]; pollicēri [eor, pollicitus sum]; pollucere (pisces); invitare [1] (hostes ad deditionem; ad dimicandum); substernere [o, stravi, stratum] (delicias multas); suadere [eo, suasi, suasum] (succurrere alicui; pacem);

+ предложить Энею трон invitare Aenean solio;

+ предлагаю приступить к обеду suadeo cenemus;

предлог praepositio [onis, f]; ansa [ae, f]; causa [ae, f]; titulus [i, m]; vocabulum [i, n] (varia praedandi vocabula); nomen [inis, n]; praescriptio [onis, f]; praetextum [i, n]; simulatio [onis, f];

+ под предлогом чего-л. facie alicujus rei; per causam; sub specie, sub titulo (alicujus rei);

+ под вымышленными предлогами fictis causis;

+ воспользоваться благовидным предлогом освобождения городов specioso titulo civitatum liberandarum uti;

+ выставлять что-л. в качестве благовидного предлога speciosum titulum alicujus rei ferre, praetendere, praeferre, praetexere;

предложение propositio [onis, f]; sententia [ae, f]; ambitus [us, m]; suggestus [us, m]; sugestio [onis, f]; consilium [ii, n]; suasio [onis, f]; enuntiatum [i, n]; (экон) oblatio [onis, f]; motus [us, m]; motio [onis, f]; rogatio [onis, f];

+ вносить предложения на голосование народного собрания cum populo, per populum agere;

предместье suburbanum [i, n]; suburbium [ii, n]; prima urbs [bis, f];

предмет res [ei, f]; argumentum [i, n]; thema [atis, n]; materia [ae, f]; materies [ei, f]; propositum [i, n]; objectum [i, n]; disciplina [ae, f]; causa [ae, f] (disserendi); thema [atis, n];

предметный указатель index [icis, m] rerum; contenta (orum, npl); index contentorum;

предназначать destinare [1] (alicui filiam suam); praedestinare [1]; deputare [1]; praefinire [4]; anteconstituere [o, ui, utum];

+ предназначать себя для великих дел accommodare se ad magnas res gerendas;

+ предназначенный судьбой sortitus [a, um];

преднамеренно destinato; ex destinato; consulto;

преднамеренный volens [ntis]; spontivus [a, um] (damnum);

предначертание propositum [i, n];

предок ancestor [oris, m]; progenitor [oris, m]; pater [tris, m]; majores [um, mpl]; abavus [i, m]; avus [i, m]; proavus [i, m];

предопределение praedestinatio [onis, f]; fas [n];

предоставить praebēre [eo, ui, itum]; perhibēre [eo, ui, itum]; attribuere [o, ui, utum]; communicare [1]; offerre [fero, obtuli, oblatum]; concedere [o, cessi, cessum]; permittere [o, misi, missum]; transmittere; addicere [o, xi, ctum]; indulgēre [eo, lsi, ltum]; praestare [o, stiti, statum]; condonare [1]; accommodare [1] (alicui possessionem; audientiam); aperire [io, ui, rtum] (navigantibus maria; Asiam alicui); facere [io, feci, factum] (alicui transitum); tradere [o, didi, ditum] (alicui aliquid); substernere [o, stravi, stratum] (delicias multas); subministrare [1] (auxilia hostibus; occasiones alicui);

+ предоставить слово кому-л. facere alicui potestatem (gratiam, copiam) dicendi;

предоставление permissio [onis, f]; concessio [onis, f]; largitio [onis, f];

предостерегать monēre [eo, ui, itum]; admonēre (aliquem); praemonēre;

+ помня предостерегающий пример вчерашней неудачи proximi diei casu admoniti;

предостережение admonitio [onis, f]; monitum [i, n]; monitus [us, m]; praejudicium [ii, n];

предосторожность cautela [ae, f]; providentia [ae, f];

+ предосторожность лучше исправления praestat cautela quam medela;

предосудительный

+ считать предосудительным с общепринятой точки зрения communi vituperatione reprehendere;

предотвращать cavēre [eo, cavi, cautum]; redimere [o, emi, emptum]; propellere [o, pulsi, pulsum];

предохранитель valva [ae, f] tutoria;

предохранять servare [1]; praeservare [1]; vindicare [1] (corpora a putrescendo); tuēri [eor, tu(i)tus]; defendere [o, ndi, nsum]; avertere [o, rti, rsum]; stagnare [1];

предписание praescriptum [i, n]; praescriptio [onis, f]; praescriptus [us, m]; edictum [i, n]; praeceptum [i, n]; praedictum [i, n]; praefinitio [onis, f]; imperatum [i, n]; imperium [ii, n]; jussio [onis, f]; lex [legis, f]; modus [i, m]; placitum [i, n];

+ согласно предписанию praefinito; ad imperatum;

+ судебное предписание breve;

+ судебные предписания по установленной форме brevia formata;

предписать jubēre [eo, jussi, jussum] (aliquem; aliquem aliquid facere; alicui); praescribere [o, psi, ptum]; monstrare [1]; praecipere [io, cepi, ceptum]; praedicere [o, xi, ctum];

предплечье antibrachium [ii, n]; antebrachium [ii, n]; (h)umerus [i, m];

предполагаемый exspectatus [a, um]; hypotheticus [a, um];

предполагать cogitare [1]; in animo habere [eo, ui, itum]; intendere [o, ndi, ntum]; proponere [o, posui, positum]; suspicari [or, atus sum]; conjicere [io, jeci, jectum]; conjectare [1]; opinari [or, atus sum];

+ я предполагал, что книга моя тебе понравится placiturum tibi esse librum meum suspicabar;

+ мы не знали, что предположить non sciebamus, quo mitteremus suspiciones nostras;

предположение hypothesis [is, f]; conjectura [ae, f]; conjectatio [onis, f]; opinio [onis, f]; suspicio [onis, f] (alicujus rei); censio [onis, f]; praesumptio [onis, f]; propositum [i, n];

предпоследний paenultimus [a, um]; proximus [a, um] a postremo; superior [superius]; proximus [a, um] extremo;

предпосылать praemittere [o, misi, missum]; praefari [or, atus sum]; praeponere [o, posui, positum]; praemunire [4];

предпосылка propositio [onis, f]; propositum [i, n]; sumptio [onis, f]; primum [i, n]; praemissa [ae, f];

предпочитать anteponere [o, posui, positum]; praeponere; anteferre [fero, tuli, latum]; praeferre; velle [volo, volui,-] (omnia utensilia emere veils, quam rogare); malle [malo, malui];

+ неужели ты предпочитаешь, чтобы верили (больше) слухам, чем… famaene credi veils, quam…

+ предпочитать Латий Самосу Latio Samon supponere;

предпочтение praepositio [onis, f];

предпочтительный melior [melius]; praeferendus [a, um]; potior [melius];

предприимчивый strenuus [a, um]; promptus [a, um]; experiens [inis, n];

предприниматель exercitor [oris, m]; negotiator [oris, m]; mercator [oris, m];

предпринимать incipere [io, cepi, ceptum]; suscipere [io, cepi, ceptum] (negotium); coepisse [coepi, -]; conari [or, atus sum]; adoriri [ior, rtus sum] (majus nefas; oppugnare urbem); invadere [o, vasi, vasum] (aliquid magnum; proelium); sumere [o, mpsi, mptum] (operam; bellum); adire [eo, ii, itum]; aggredi [ior, gressus sum]; moliri [ior, itus sum]; habēre [eo, ui, itum] (negotium, disputationem, censum);

+ то, что нужно предпринять и выполнить adeunda agendaque;

предприятие coeptum [i, n]; conamen [inis, n]; susceptum [i, n]; inceptum [i, n];

предрассветный sublucanus [a, um];

+ в предрассветные часы sublucanis temporis;

предрасудок opinio [onis, f] praejudicata (praesumpta); praejudicium [ii, n];

предрешать praejudicare [1];

председатель praeses [idis, m]; praesidens [ntis, m];

+ под председательством praeside; praesidens;

председательствовать praesidēre [eo, sedi, sessum] (alicui rei, aliquid);

+ председательствовать в сенате praesidēre in senatu;

+ председательствующий praeses; praesidens;

предсказание vaticinium [ii, n]; conjectatio [onis, f]; monitus [us, m]; praedictum [i, n]; prodigium [ii, n]; haruspicium [ii, n]; augurium [ii, n];

предсказатель vates [is, m]; divinus [i, m]; sagus [i, m]; haruspex [icis, m]; augur [is, m]; hariolus [i, m];

предсказательница hariola [ae, f]; vates [is, f]; divina [ae, f]; saga [ae, f];

предсказать praedicere [o, xi, ctum]; profari [or, atus sum]; praefari; praesagire [io, ii/ivi,-]; promittere [o, misi, missum];

предсмертный agonalis [e];

представитель actor [oris, m]; repraesens [ntis, m]; repraesentans [ntis, m]; auctor [oris, m];

представительство repraesentatio [onis, f];

+ право представительства jus repraesentationis;

представление notio [onis, f]; idea [ae, f]; visio [onis, f] (veri falsique; doloris); visum [i, n]; intellectus [us, m]; intelligentia [ae, f]; phantasma [atis, n]; spectaculum [i, n]; theatrum [i, n]; species [ei, f];

+ не иметь никакого представления о… nullam ideam habere de…

+ иметь очень поверхностное представление о чём-лю primis labris gustare aliquid;

представлять afferre [afffero, attuli, allatum] (argumentum); offerre; exhibere [eo, ui, itum]; praesentare [1]; repraesentare [1]; simulare [1] (cupressum; vultum alicujus); praebere [eo, ui, itum]; esse [sum, fui,-]; personam (in scaena) tractare [1]; depingere [o, nxi, ctum]; effingere [o, nxi, ctum]; introducere [o, xi, ctum]; demonstrare [1]; proponere [o, posui, positum];

+ представь себя на моём месте fac, qui ego sum, esse te;

+ мне представляется, что нечто подобное имел в виду Гомер mihi Homerus hujusmodi quiddam vidisse videtur;

+ мы представляем собой массу (толпу) nos numerus sumus;

+ представлять себе imaginary; fingere; recordari; figurare; substituere animo aliquid; subjicere sibi aliquid;

представляться apparēre [eo, ui, itum]; in conspectum venire [io, veni, ventum]; succurrere [o, rri, rsum];

предстательная железа prostata [ae, f];

предстать

+ как только Венера предстала перед судьёй haec ut primum Venus ante judicis conspectum facta est;

предстоять adesse [adsum, affui]; instare [o, stiti]; restare [o, stiti]; impendēre [eo, --]; manēre [eo, nsi, nsum] (omnia indigna victos manent; omnes una manet nox);

предстоящий propositus [a, um]; proximus [a, um];

предсуществовать praeexistere [o,--];

предубеждение opinio [onis, f]; partium studium [ii, n]; inclinatio [onis, f]; praejudicium [ii, n];

предуведомление praesignatio [onis, f]; praesignificatio [onis, f];

предугадать praesagire [4]; animo providēre [eo, vidi, visum];

предупредительность voluntas [atis, f] officiosa; officium [ii, n]; officiositas [atis, f]; observantia [ae, f];

предупредительный obvius [a, um]; officiosus [a, um];

предупреждать praedicere [o, xi, ctum]; praecavēre [eo, cavi, cautum]; medēri [eor,-]; nuntiare [1]; admonēre [eo, ui, itum] (aliquem);

предупреждение admonitio [onis, f]; admonitum [i, n]; admonitorium [ii, n]; admonitus [us, m]; praefatus [us, m]; nuntiatus [us, m];

предусмотрительность providentia [ae, f]; provisum [i, n]; prudentia [ae, f];

предусмотрительный prudens [ntis]; providens [ntis];

предусмотреть praesumere [o, mpsi, mptum]; providēre [eo, vidi, visum]; praecipere [io, cepi, ceptum]; excipere; praescribere [o, psi, ptum];

+ в договорах предусмотрено, чтобы не… in foederibus exceptum est, ne…

+ законом предусмотрено, что(бы) lex excipit, ut…

предчувствие praesensio [onis, f]; praesagium [ii, n]; anticipatio [onis, f]; prolepsis [eos, f] (acc Gr);

предчувствовать cernere [o, crevi, cretum]; praesagire [4];

предшественник antecessor [oris, m]; antecursor [oris, m]; praecursor [oris, m]; prior [oris, m]; superior [oris, m];

предшествовать antecedere [o, cessi, cessum]; praecedere; anteire [eo, ii, itum]; praeire; praecurrere [o, rri, rsum]; praegredi [ior, gressus sum]; antegredi;

предшествующий superior [ius];

предъявитель redditor [oris, m];

предъявить praeponere [o, posui, positum]; proferre [fero, tuli, latum]; exhibēre [eo, ui, itum];

+ предъявлять претензию petere;

предыдущий praecedens [ntis]; pristinus [a, um]; proximus [a, um]; prior [ius];

преемник successor [oris, m]; heres [edis, m];

+ у кого-л. есть преемник alicui successum est;

прежде antea; antehac; olim; pridem; prius; retro; citra; nuper;

+ прежде всего imprimis;

преждевременный praecocior [ius]; praematurus [a, um]; immaturus [a, um]; maturus [a, um]; acerbus [a, um] (partus); festinus [a, um] (taedia vitae; canities); crudus [a, um] (funera); tempestivus [a, um];

прежний prior [ius]; priscus [a, um]; pristinus [a, um]; vetus [eris] (consul); superior [ius];

+ прежние опасности vetera et periculosa;

президент praeses [idis, m]; praesidens [ntis, m] (Academiae Scientiarum);

президиум praesidium [ii, n];

презираемый exspretus [a, um];

презирать contemnere [o, mpsi, mptum]; conterere [o, trivi, tritum] (praemium; conterere atque contemnere aliquid); aliquid vile [inter vilia] habēre [eo, ui, itum]; habēre aliquem despicatui; despicere [io, spexi, spectum]; naso (adunco) suspenděre [o, ndi, nsum] (aliquem, aliquid); spernere [o, sprevi, spretum] (aliquem; minas pelagi); repudiare [1]; dedignari [or, atus sum];

презирающий fastidiosus [a, um];

презрение contemptio [onis, f]; contemptus [us, m]; parvipendentia [ae, f]; despectus [us, m]; despicientia [ae, f]; spretus [us, m];

+ стать предметом презрения in contemptionem venire;

+ относящийся с презрением к литературе fastidiosus litterarum;

+ достойный презрения в отношении чего-л. spernendus alicujus rei;

презренность sordes [is, f];

презренный turpis [e] (formido mortis); sordidus [a, um]; vilis [e]; abominabilis [e]; humilis [e];

презрительно contemptim;

+ презрительно отзываться spernere;

презрительный contemptibilis [e];

+ презрительно отзываться spernere (hostium paucitatem);

преизбыток abundantia [ae, f] (pecuniae; omnium rerum);

преимущественно praecipue; maxime; potissimum; principaliter;

преимущественный praecipuus [a, um];

+ преимущественное право praecipuum [i, n]; privilegium [ii, n];

преимущество praestantia [ae, f]; privilegium [ii, n]; expedientia [ae, f]; opportunitas [atis, f]; praemium [ii, n]; praepositio [onis, f];

+ знак преимущественного проезда (дорожный) signum praecedentiae;

преисподняя barathrum [i, n]; Orcus [i, m]; infernum [i, n];

+ в преисподней sub terris;

преисполненный affectus [a, um] (vitiis; virtutibus; audacia); adimpletus [a, um] (divino spiritu);

преисполнить adimplēre [eo, evi, etum] (aliquem laetitiā; adimpletus divino spiritu); replēre; cumulare [1];

преклонение admiratio [onis, f] (homo admiratione dignissimus; divitiarum);

преклонный (aetate) provectus [a, um]; senior [ius];

преклоняться se dimittere [o, misi, missum]; declinare [1]; flectere [o, xi, ctum];

прекрасно lepide; belle; facete; laute; praeclare; recte; pulchre;

+ Прекрасно! Euge! Macte virtute! Sophos!

прекрасный egregius [a, um]; excellens [ntis]; eximius [a, um]; optimus [a, um]; praestans [ntis]; pulcherrimus [a, um]; venustus [a, um]; praeclarus [a, um]; formosus [a, um]; luculentus [a, um]; spectatus [a, um]; laudatus [a, um]; ornatus [a, um]; purpureus [a, um];

прекращать cessare [1]; abrumpere [o, rupi, ruptum] (iter, sermonem); sistere [o, stiti, statum] (querelas; labores); desistere; tollere [o, sustuli, sublatum] (querelas; bellum); suspenděre [o, ndi, nsum] (sermonem); submergere [o, rsi, rsum] (publicam lectionem); finem facere [io, feci, factum]; desinere [o, sivi, situm]; solvere [o, lvi, lutum]; dissolvere; supprimere [o, pressi, pressum]; reprimere; opprimere; dirimere [o, emi, emptum]; incidere [o, cidi, cisum]; mittere [o, misi, missum];

прекращаться subsistere [o, stiti,-] (clamor substitit); desistere; stare [o, steti, statum]; finem habēre [eo, ui, itum]; residěre [o, sedi, sessum]; desinere [o, sivi, situm]; defluere [o, xi, ctum]; haerēre [eo, haesi, haesum]; occidere [o, cidi, casum]; decedere [o, cessi, cessum]; remittere [o, misi, missum];

прекращение remissio [onis, f]; repressio [onis, f];

прелат praelatus [i, m]; pontifex [icis, m];

прелестно lepide; belle; facete; laute; venuste; amoene;

прелестный amoenus [a, um]; bellus [a, um] (homines; locus; fama; vinum); venustus [a, um]; decens [ntis] (facies; Gratiae; equus); festivus [a, um] (locus; area parva, sed festiva);

прелесть amoenitas [atis, f]; venus [eris, f]; venustas [atis, f] (muliebris; corporis; verborum); invitamentum [i, n] (naturae; urbis et fori); blanditia [ae, f] (voluptatum); blandimentum [i, n]; gratia [ae, f]; laetitia [ae, f]; dulcedo [inis, f]; lepos [oris, m]; decor [oris, m]; decus [oris, n]; suavitas [atis, f]; ocellus [i, m];

+ прелесть дружбы condimentum amicitiae;

+ прекрасный, полный прелести день dies pulcher atque venustatis plenus;

+ восхищённый прелестью dulcedine succensus;

преломление refractio [onis, f] (lucis);

преломлять (свет) (lucem) refringere [o, fregi, fractum];

прелый puter [tris, tre];

прельщать titillare [1] (levitatem alicujus voluptate); blandiri [ior, itus sum]; pellicere [io, lexi, lectum];

прельщение illectus [us, m];

прелюбодейный adulter [era, um];

прелюбодеяние adulterium [ii, n];

премировать praemium dare [o, dedi, datum], praebēre [eo, ui, itum];

премия praemium [ii, n]; sportula [ae, f];

+ Нобелевская премия praemium Nobelianum;

премьер-министр primus minister [tri, m]; minister primarius;

премьера prima actio [onis, f];

пренебрегаемый exspretus [a, um];

пренебрегать neglegere [o, glexi, ctum]; transmittere [o, misi, missum] (aliquid); supersedēre [eo, sedi, sessum] (aliquid facere); spernere (aliquem; minas pelagi); aspernari; repellere; derelinquere; deserere; deesse; exuere; omittere [o, misi, missum]; projicere [io, jeci, jectum]; nihil pensi habēre [eo, ui, itum]; pro nihilo putare [1];

пренебрегающий fastidiosus [a, um];

пренебрежение parvipendentia [ae, f]; vilitas [atis, f] (alicujus; alicujus rei); contemptio [onis, f]; contemptus [us, m]; fastidium [ii, n]; neglectus [us, m]; neglectio [onis, f]; neglegentia [ae, f];

прения disceptatio [onis, f]; disputatio [onis, f];

преобладать praevalēre [eo, ui, -]; plus valēre; dominare [1];

преображать reformare [1]; immutare [1];

преобразование reformatio [onis, f]; reorganisatio [onis, f];

преобразовать reformare [1]; immutare [1]; fingere [o, nxi, ctum];

преодолеть domare [o, ui, itum] (invidiam; libidines; vim fluminis); obviare [1] (vermibus); vincere [o, vici, victum] (difficultates; medicinā vinci fata non possunt); superare [1] (Musarum scopulos; labores); perrumpere [o, rupi, ruptum];

препарат praeparatum [i, n];

преподавание institutio [onis, f]; doctrina [ae, f];

+ преподавание начальной грамоты litteratura [ae, f];

преподаватель traditor [oris, m] (alicujus scientiae); professor [oris, m]; praeceptor [oris, m]; magister [tri, m]; doctor [oris, m]; institutor [oris, m]; instructor [oris, m];

преподавать tradere [o, didi, ditum] (juventuti multa de sideribus); praecipere [io, cepi, ceptum]; docēre [eo, ui, ctum]; instituere [o ,ui, utum];

препятствие impedimentum [i, n]; obstaculum [i, n]; impeditio [onis, f]; praepedimentum [i, n]; vinculum [i, n] (fugae); irritamentum [i, n]; mora [ae, f];

+ если нет препятствий ubi, quod vetet, remotum est;

+ быть препятствием impedimento esse;

препятствовать impedire [4]; impedimentum afferre [fero, tuli, latum]; impedimento esse [sum, fui,-]; obstare [o, stiti,-]; obsistere [o, stiti, stitum]; officere [io, feci, -]; prohibēre [eo, ui, itum]; vetare [1]; tardare [1] (aliquem ad insequendum);

прервать interrumpere [o, rupi, ruptum]; abrumpere (iter, sermonem); scindere [o, scidi, scissum]; abscindere; intermittere [o, misi, missum]; intervenire [io, veni, ventum]; obsonare [o,-,-] (alicui); (компьют.) sustinēre [eo, ui, tentum] (processum vel programma = abort);

прерия praeria [ae, f];

прерывание intermissio [onis, f]; interrruptio [onis, f];

прерывистый interruptus [a, um];

Пресвитер presbyter [eri, m];

пресекать, пресечь tollere [o, sustuli, sublatum] (querelas; bellum);

преследование persecutio [onis, f]; insectatio [onis, f]; vexatio [onis, f];

преследовать sectari [or, atus sum]; insectari (aquila insectatur alias aves); agere [o, egi, actum] (cervos; aprum); agere stimulis); exagitare [1]; sequi [or, cutus sum]; persequi; consequi; prosequi; exsequi (aliquem ferro); premere [o, pressi, pressum]; vexare [1]; sollicitare [1];

+ преследовать в судебном порядке ingredi;

+ преследовать зверя venari;

+ преследовать страхом terrēre;

+ преследовать судом persequi; insistere; vexare;

пресмыкаться serpere [o, psi, ptum]; repere [o, psi, ptum];

пресмыкающееся reptile [is, n];

пресноводный aquae dulcis;

пресс pressor [oris, m]; pressorium [ii, n]; prelum [i, n];

пресса scripta [orum, npl] typis edita;

пресс-конференция conventus [us, m] diurnariis edocendis;

престарелый annis gravis [e]; aetate provectus [a, um]; senectus; grandaevus [a, um]; longaevus [a, um]; senior [ius] aetate; grandior [ius] natu;

престол solium [ii, n]; thronus [i, m];

преступить transire [eo, ii, itum] (finem legis); tansgredi [ior, gressus sum]; transcendere [o, scendi, nsum]; evagari [or, atus sum]; migrare [1];

+ преступать закон forefacere;

преступление scelus [eris, n]; delictum [i, n]; crimen [inis, n]; maleficium [ii, n]; malum [i, n]; nefarium [ii, n]; noxa [ae, f]; admissum [i, n] (gentis admissa dolosae); fraus [fraudis, f]; peccatum [i, n]; parricidium [ii, n];

+ совершить преступление noxam nocere; merere noxam;

+ по неразумию вы совершили непростительное преступление imprudentes admisistis inexpiabile scelus; crimen; admissum;

+ доказанное (действительное) преступление crimen certum;

+ виновник преступления admissor criminis;

+ застать кого-либо при совершении преступления aliquem in admisso [in noxa] deprehendere;

+ быть наказанным за преступление expendere scelus;

+ быть осуждённым за преступление damnari noxae;

+ что это за преступления? Quae scelerum facies?

+ громоздить преступления на преступления scelus sceleri addere;

+ оказаться виновным в преступлении admittere facinus in se;

+ пойти на преступление suscipere facinus; suscipere in se crimen;

+ когда с преступлением сочетается большая дерзость quum malae causae superest magna audacia;

преступник scelestus [i, m]; sceleratus [i, m]; scelerator [oris, m]; admissor [oris, m] criminis; legirupa [ae, m]; delinquens [ntis, m]; malandrinus [i, m]; malefactor [oris, m]; noxius [ii, m] (cervicem noxio imperare praecīdi); nefarius [ii, m]; parricida [ae, m];

преступность criminalitas [atis, f];

преступный scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); sceleratus [a, um]; criminalis [e] (causa; accusatio); criminosus [a, um]; nefarius [a, um]; incestus [a, um]; maleficus [a, um]; nocens [ntis];

пресыщать satiare [1];

пресыщенность satietas [atis, f]; taedium [ii, n] (alicujus rei);

претендент affectator [oris, m] (regni);

претендовать sibi (prae)sumere [o, mpsi, mptum]; assumere (sibi nihil); affectare [1];

+ я не претендую на то, чтобы…mihi non sumo tantum ut…

претензия affectatio [onis, f] (alienae fortunae); postulatio [onis, f];

+ иметь претензии на Галлию affectare Galliam;

+ заявлять претензию vindicare;

претенциозность arrogantia [ae, f];

претерпевание passio [onis, f];

претерпеть pati [ior, passus sum]; perferre [fero, tuli, latum]; tolerare [1]; laborare [1]; haurire [io, hausi, haustum];

преткновение scandalum [i, n];

претор praetor [onis, m];

преторианский praetorianus [a, um];

преторий praetorium [ii, n];

преувеличенный exquisītus [a, um] (munditia);

преувеличивать exaggerare; nimis laudare; nimis attollere; verbis extollere; augēre; dicendo amplificare;

преуспевать prosperare [1]; frunisci [or, frunitus sum]; procedere [o , cessi, cessum]; progredi [ior, gressus sum];

+ он всю жизнь преуспевал frunitus est, quam diu vixit;

префект praefectus [i, m];

+ быть префектом praefecturam agere;

преходящий temporalis [e]; temporarius [a, um] (amicitia; brevis et t.); volatilis [e] (gloria);

при sub; apud; ad; palam;

+ при помощи per; ope;

+ при тогдашних обстоятельствах ut tum res erant;

+ при таких обстоятельствах sub hoc casu;

прибавить addere [o, didi, ditum]; adjicere [io, jeci, jectum] (aggerem ad munitionem; ad bellicam gloriam laudem doctrinae); subjicere; acquirere [o, isivi, isitum]; applicare [1]; astruere [o, xi, ctum]; affingere [o, nxi, ctum]; obducere [o, xi, ctum]; applicare [1] (verba verbis);

+ прибавлять шагу addere gradum;

прибавиться accedere [o, cessi, cessum]; supervenire [io, veni, ventum] (febris vulneri supervenit);

прибавление additio [onis, f]; additamentum [i, n]; cumulus [i, m];

прибегать confugere [io, fugi, -] (ad auxilium, ad defensionem, in fidem alicuius); perfugere; accurrere [o, rri, rsum]; decurrere; excurrere;

+ прибегнуть к чарам secretas advocare artes;

прибежище nidus [i, m] (senectae); stabulum [i, n] (stabile stabulum habere); confugium [ii, n]; perfugium [ii, n]; refugium [ii, n]; asylum [i, n];

прибивать affigere [o, xi, ctum]; affligere [o, xi, ctum]; allidere [o, si, sum];

приближать admovēre [eo, movi, motum] (machinam; diem leti); afferre [affero, attuli, allatum]; conferre; agere [o, egi, actum] (vineas turresque ad oppidum); subjicere [io, jeci, jectum] (legions castris; subjicere se iniquis locis);

приближаться accedere [o, cessi, cessum] (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); propinquare [1]; appropinquare [1]; proximare [1]; approximare [1]; vergere [o, (versi),-]; se admovēre; admovēre [eo, movi, motum] (jam admovebat rex); suggredi [ior, gressus sum] (propius); adesse [sum, fui,-]; subesse; appetere [o, pti(v)i, itum]; praecipitare [1]; se applicare [1] (ad flammam);

+ уже приближалась ночь nox jam suberat;

приближение adventus [us, m]; accessus [us, m]; gradus [us, m];

+ с приближением зимы hiemis accessu;

+ с приближением старости accedente senectā;

+ приближение шагов adventus pedum;

приближённый familiaris [e]; necessarius [a, um];

приблизительно circa; circiter; sub…; fere (tota fere Gallia; nihil fere); ferme; ad;

прибой fluctus [us, m] (maris) litora illidens; fretum [i, n]; aestus [us, m];

прибор apparatus [us, m]; instrumentum [i, n]; machina [ae, f]; machinamentum [i, n];

прибрежный riparius [a, um]; litoralis [e]; maritimus [a, um];

прибывать venire [io, veni, ventum]; adire [eo, ii, itum] (ad urbem); subvenire (nocte); tangere [o, tetigi, tactum] (simul ac tetigit provinciam);

+ на шестой день мы прибыли из Афин в Делос sexto die Delum Athenis vēnimus;

+ прибыли на остров ventum est in insulam;

прибыль lucrum [i, n]; fructus [us, m]; stips [is, f] (exigua); fenus [oris, n]; quaestus [us, m]; compendium [ii, n]; praeda [ae, f];

прибыльный uber [era, um] (quaestus uberrimus); fructuosus [a, um]; lucrosus [a, um]; quaestuosus [a, um];

прибытие adventus [us, m] (alicujus); appulsus [us, m] (navis);

+ когда состоится прибытие в порт quum ventum fuerit in portum;

привал mansio [onis, f]; mora [ae, f];

приведение introductio [onis, f];

+ приведение в движение actus [us, m]; agitatio [onis, f]; commotus [us, m]; commotio [onis, f];

привередливость fastidium [ii, n];

приверженец sectator [oris, m]; sequax [acis, m]; aemulus [i, m]; studiosus [i, m] (Catonis; nobilitatis); amans [ntis, m];

+ быть приверженцем exsequi (sectam alicujus);

приверженность studium [ii, n];

привесок libramentum [i, n];

привет salus [utis, f];

+ Привет! Salve!

+ передайте привет брату от меня jubete fratrem salvēre (salvum esse);

приветливо benigne (salutare; invitare); liberaliter; humane; urbane; blande;

приветливый urbanus [a, um] (homo; anus); festivus [a, um] (puer; senex); benignus [a, um]; humanus [a, um]; liberalis [e]; comis [e];

приветствие gratulatio [onis, f]; salutatio [onis, f];

приветствовать salutare [1]; consalutare [1]; apellare [1]; gratulari [or, atus sum]; alloqui [or, cutus sum];

+ он приветствует квестора и говорит quaestorem appellat dicitque;

прививание inoculatio [onis, f]; insitio [onis, f];

прививать inserere [o, sevi, situm] (pirum bonam in pirum silvaticam); inserere [o, ui, sertum] (arbores gemmis inserantur); innectere [o, nexui, nexum]; implectere [o, xi, xum]; intexere [o, xui, xtum]; introducere [o, xi, ctum];

прививка insitio [onis, f]; conubium [ii, n]; inoculatio [onis, f]; vaccina [ae, f]; vaccinatio [onis, f];

+ делать прививку inserere [o, sevi, situm] (ex arbore in arborem);

+ прививка против бешенства vaccinum antirabicum;

привидение spectrum [i, n]; umbra [ae, f] (Hectoris); visum [i, n]; visio [onis, f]; larva [ae, f]; miraculum [i, n];

привилегия privilegium [ii, n]; jus [juris, n];

привкус sapor [oris, m]; gustus [us, m] secundarius;

привлекательность amoenitas [atis, f]; suavitas [atis, f]; jucunditas [atis, f]; lenocinamentum [i, n]; lenocinium [ii, n]; mica [ae, f] salis; invitamentum [i, n] (naturae; urbis et fori); blanditia [ae, f] (voluptatum); venustas [atis, f] (muliebris; corporis; verborum);

привлекательный venustus [a, um]; placibilis [e]; invitabilis [e] (sermones); suavis [e]; delicatus [a, um]; jucundus [a, um]; speciosus [a, um]; amabilis [e];

привлекать allectare [1]; lenocinari [or, atus sum] (novitas lenocinatur alicui rei); trahere [o, xi, ctum] (in suam sententiam; trahit sua quemque voluptas); attrahere; adhibēre [eo, ui, itum]; adigere [o, egi, actum]; invitare [1]; traducere [o, xi, ctum]; vocare [1]; advocare [1] (populum in contionem; aliquem in auxilium); capere [io, cepi, captum] (magistrum); delectare [1];

+ привлекать кого-л. на свою сторону abducere aliquem ad se;

+ привлекать кого-л. к суду adducere aliquem ad [in] judicium;

+ привлекать на свою сторону conciliare; sociare;

приводить afferre [fero, tuli, latum] (exemplum); proferre; referre; ducere [o, xi, ctum];  adducere (exercitum in Italiam; aliquem ad se domum); perducere; obducere; citare [1]; laudare [1] (aliquem auctorem; aliquem testem); sistere [o, stiti (steti), statum] (victimam ante aras); adigere [o, egi, actum]; subigere (naves ad castellum); (в пример) sumere [o, mpsi, mptum] (homines notos); exsequi [or, cutus sum] (nomen; numerum); admovēre [eo, movi, motum] (alicui equum); statuere [o, ui, utum] (aliquem ante oculos); supponere [o, posui, positum]; deportare [1]; pertrahere [o, xi, ctum]; applicare [o, avi (ui), atum (itum)] (captivum; equum alicui);

+ приведи сюда сестру Анну Annam huc siste sororem;

+ приводить в порядок disponere [o, posui, positum]; ordinare [1]; in ordinem redigere [o, egi, actum]; constituere [o, ui, utum]; distinguere [o, nxi, nctum]; temperare [1];

+ приводить в беспорядок turbare [1]; perturbare;

+ приводить в волнение turbare; excitare [1];

+ приводить в движение citare [1]; incitare; pellere [o, pepuli, pulsum]; impellere; moliri [ior, itus sum]; percire [4] [ieo,-,-]; ciēre; torquēre [eo, rsi, rtum]; versare [1]; vibrare [1]; agitare [1];

+ приводить  в доказательство afferre [fero, tuli, latum] (argumento);

+ приводить в замешательство permiscēre [eo, ui, stum (xtum)]; turbare [1]; perturbare;

+ приводить в прежнее состояние reparare [1];

+ приводить в изумление obstupefacere [io, feci, factum];

+ приводить в исполнение agere [o, egi, actum]; exigere; expedire [4]; patrare [1]; perficere [io, feci, fectum];

+ приводить в какое-либо состояние afficere [io, feci, fectum]; referre [fero, tuli, latum];

+ приводить в оправдание causari [or, atus sum];

+ приводить в сильное движение, волнение permovēre [eo, movi, motum];

+ приводить в соприкосновение contaminare [1];

+ приводить в состояние окоченения obstupefacere;

+ приводить в ужас terrēre [eo, ui, itum]; perterrēre;

+ приводить в уныние frangere [o, fregi, fractum];

+ привести что-л. в качестве доказательства sumere [o, mpsi, mptum] aliquid argumenti loco;

+ приводить в пример in exemplum adducere [o, xi, ctum]; statuere [o, ui, utum] exemplum in aliquem, in aliquo;

привоз invectus [us, m];

привозить afferre [o, tuli, latum]; advehere [o, xi, ctum]; devehere; invehere; adducere [o, xi, ctum] (aurum secum); apportare [1];

привозной advecticius [a, um]; anabolicus [a, um] (species);

привратник portarius [ii, m]; janitor [oris, m]; ostiarius [ii, m]; cancellarius [ii, m];

привыкать suescere [o, evi, etum]; consuescere; insuescere; se assuefacere [io, feci, factum]; discere [o, didici, doctum];

привычка consuetudo [inis, f]; suetum [i, n]; usus [us, m] (cultioris vitae); habitus [us, m];

+ иметь привычку consuevisse; solere;

+ войти [входить] в привычку in consuetudinem venire;

привычный suetus [a, um]; consuetus [a, um]; assuetus [a, um]; assuefactus [a, um]; habitualis [e]; vulgaris [e] (ars; nomen; opinio); notus [a, um];

+ отличающееся от привычного не всегда является худшим non statim deterius est, quod diversum est;

привязанность caritas [atis, f] (in caritate esse; uxoria); studium [ii, n] (studiis odiisque carere);

привязать alligare [1]; religare; deligare; illigare; devincire [io, nxi, nctum]; annectere [o, xi, ctum]; conjungere [o, nxi, nctum];

+ привязанный к лошади jumento adhaerens;

пригвоздить (clavis) affigere [o, xi, xum];

пригибать afflectere [o, xi, xum];

пригладить domare [o, ui, itum ([1])] (impexos crines);

пригласительный invitatorius [a, um] (scripta);

пригласить invitare [1] (aliquem ad prandium; in hospitium, hospitio; tecto ac domo, domum suam); rogare [1] (aliquem ad prandium; in consilium); vocare [1] (aliquem domum; ad cenam); advocare [1] (populum in contionem; aliquem in auxilium); convocare [1]; suadēre [eo, suasi, suasum] (somnum inire); sollicitare [1]; accire [4]; citare [1]; admovēre [eo, movi, motum] (medicum alicui; aliquem ad convivium); capere [io, cepi, captum] (magistrum); contrahere [o, xi, ctum]; arcessere [o, ivi, itum, ere/ire];

приглашение invitatio [onis, f] (amicorum atque hospitum); vocatus [us, m]; accitus [us, m]; tractoria [ae, f];

+ приглашение выпить вина vini invitatio; invitatus (invitatu tuo);

+ благодарю за приглашение (вежливый отказ) bene vocas;

приглушать obtundere [o, tudi, tusum];

приглушённый suppressus [a, um] (vox); obstutus [a, um]; raucus [a, um];

пригнать subigere [o, egi, actum] (sues in umbrosum locum); adigere; appellere [o, puli, pulsum]; applicare [1]/o, ui, itum] (boves illuc);

приговор sententia [ae, f]; damnatio [onis, f] (dignus damnatione; d. ad aeterna supplicia); judicatum [i, n]; judicium [i, n];

+ оправдательный приговор candida sententia;

+ выносить приговор decernere;

приговорить damnare, 1 (aliquem inauditum); condemnare, 1; addicere, o, xi, ctum; adjudicare, 1;

+ приговорить кого-л. к высшей мере наказания damnare aliquem capite, capitis;

+ быть приговорённым к смертной казни damnari capitali crimine (judicio), capitalis poenae, morte, ad mortem, ad extremum supplicium;

+ приговорить кого-л. к отдаче на растерзание диким зверям damnare aliquem ad bestias;

+ быть приговоренным к пожизненному заключению carceri perpetuo adjudicari;

пригодиться bonus, utilis esse; usui esse;

пригодность utensilitas [atis, f] (ferri et aeris); usus [us, m]; habilitas [atis, f];

пригодный aptus [a, um]; commodus [a, um]; idoneus [a, um] (locus; tempus; verba); utilis [e]; utensilis [e]; opportunus [a, um]; ingeniosus [a, um] (ad / in aliquid; ager ingeniosus ad segetes);

+ быть весьма пригодным для чего-л. magnum usum afferre ad aliquid;

 

Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

павиан - перевес
перевести - плоскость
плот - подсказывать
подскакивать - поощрять
попадать - почти
почтительно - пригодный
пригорать - продать
продвигать - пятьсот