Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 

о - обобрать
обобщать - общеупотр...
общий - однако
однобокий - оправдаться
определение - осколки
оскопить - отвлечённый
отвод - отпечаток
отпирать - ощущение

РЕКЛАМА

Entrepreneur ivan montik Bitcoin online casino

  PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100

оскопить eunuchare [1]; eunuchizare [1];

оскопление eunuchismus [i, m];

оскорбительно contumeliose;

оскорбительный contumeliosus [a, um];

+ ничего оскорбительного для слуха и зрения nihil dictu foedum visuque;

+ оскорбительным образом per contumeliam; contumeliae causa;

оскорбить, оскорблять vulnerare [1] (aliquem verbis); vexare [1] (aliquem contumeliis); verberare [1] (aliquem contumeliis); terere [o, trivi, tritum] (majestatem deorum); stringere [o, nxi, ctum] (nomen alicujus); laedere [o, si, sum]; offendere [o, ndi, nsum]; temerare [1]; violare [1];

оскорбление contumelia [ae, f] (contumeliam alicui facere, dicere; jacere in aliquem); convicium [ii, n]; injuria [ae, f]; laesio [onis, f]; violatio [onis, f]; offensa [ae, f]; dolor [onis, m];

+ оскорбление словом injuria verbalis;

+ оскорбление делом injuria realis;

+ нанесённое мне оскорбление contumelia mea;

+ претерпеть оскорбление accipere contumeliam;

+ терпеть оскорбления verbera contumeliarum subire;

+ принять за оскорбление accipere (vertere) aliquid ad (in) contumeliam;

+ не помнить оскорбления, не питать злобы за оскорбление nullam adhibere memoriam contumeliae;

оскорблённый offensus [a, um];

ослабевший debilis [e]; collapsus [a, um]; gravis [e];

ослабеть, ослабевать tardare [1] (vis vulnere tardat); languescere [o, gui,-]; debilitari [or, atus sum]; residere [eo, sedi, sessum]; cadere [o, cecidi, casum]; concidere [o, cidi, cisum]; intermori [ior, mortuus sum]; liquescere [o, -,-]; mitescere [o,-,-];

ослабление submissio [onis, f] (nec elatio, nec submissio); remissio [onis, f]; senium [ii, n]; solutio [onis, f]; decessus [us, m];

ослабленный languescens [ntis]; remissus [a, um]; debilitatus [a, um];

ослаблять debilitare [1]; lassare [1] (vitia); laxare [1]; diluere [o, ui, utum] (invidiam); minuere [o, ui, utum]; deminuere [o, ui, utum]; imminuere [o, ui, utum]; comminuere [o, ui, utum] (hostem; opes civitatis; vires ingenii); afficere [io, feci, fectum] (labor, fames, sitis afficiunt corpora); tenuare [1] (famam; vires); extenuare [1]; sublevare [1] (pericula; laborem; calamitatem; odia; metum); elevare [1]; enervare [1]; retendere [o, ndi, ntum/nsum]; infirmare [1]; elidere [o, elisi, elisum]; exhaurire [io, hausi, haustum]; exstinguere [o, nxi, nctum]; hebetare [1]; obtundere [o, tusi, tusum]; deterere [o, trivi, tritum];

+ зима ослабляет напор моря, противоставляя ему скалы  hiems oppositis pumicibus debilitat mare;

+ ослабеть телом debilitari corpore;

ослепительный improbus [a, um] (lumen); acer [cris, e] (splendor; lux); splendidus [a, um]; nitidus [a, um];

ослепить caecare [1] (sol caecat; caecatus libidinibus; mens caecata terrore); caecitatem inferre [fero, tuli, latum] alicui;

+ ослеплённый Эдип Oedipus trucidatus oculos;

ослепление caecitas [atis, f] (mentis; libidinis);

ослепнуть incidere [o, cidi, cisum] in caecitatem; luminibus capi [ior, captus sum]; caecare [1]; excaecare [1];

ослик asellus [i, m]; onager [gri, m]; ослица asina [ae, f];

ослиный asninus [i, m];

осложнение complicatio [onis, f];

осматривать inspectare [1] (aliquid); inspicere [io, spexi, ctum]; conspicere; recensēre [eo, ui, censum]; recognoscere [o, gnovi, gnitum]; circumspectare [1]; considerare [1]; intuēri [eor, uitus sum]; invisere [o,-,-]; lustrare [1]; perlustrare [1]; ruspari [or, atus sum], ruspare [1];

осматриваться speculari [or, atus sum] (in omnes partes); circumspicere [io, spexi, ctum]; circumspectare [1];

осмеивание derisus [us, m]; irrisio [onis, f]; irrisus [us, m];

осмеивать insectari [or, atus sum]; ludere [o, si, sum]; illudere; vellicare [1]; figere [o, xi, xum]; deridēre [o, risi, risum]; irridēre;

осмелиться audere [eo, ausus sum]; hoc sibi sumere [o, mpsi, mptum], ut…;

осмотр recensio [onis, f];

осмотрительно considerate; caute; diligenter; prudenter;

осмотрительность circumspectio [onis, f]; cautio [onis, f]; prudentia [ae, f]; diligentia [ae, f];

осмотрительный cautus [a, um]; circumspectus [a, um]; consideratus [a, um]; providus [a, um]; diligens [ntis]; prudens [ntis]; tutus [a, um];

оснащённый instructus [a, um]; ornatus [a, um];

оснащать expedire [4] (naves; classem); adornare [1] (naves); armare [1] (classem);

основа basis [is, f]; fundamentum [i, n];

+ основа слова basis [is, f];

+ основы elementa [orum, npl]; fundamenta [orum, npl]; initia [orum, npl]; lineamenta [orum, npl]; principia [orum, npl];

+ заложение основ fundatio [onis, f];

+ в основе должны лежать одни и те же причины oportet causas subesse easdem;

основание basis; fundus; (начало существования, момент возникновения) fundatio [onis, f] (operis; aedium); fundamentum [i, n]; ratio [onis, f]; sedes [is, f]; seges [etis, f]; firmamentum [i, n]; solum [i, n]; elementum [i, n]; crepīdo [inis, f] (crepidine quadam sustineri); calx [calcis, f] (scaporum; mali); substructio [onis, f]; stirps [stirpis, f] (virtutis; juris); radix [icis, f]; argumentum [i, n]; causa [ae, f]; conditus, a, um;

+ основание города conditio urbis;

+ правовое основание titulus [i, m] (titulo donationis accipere);

+ лишённый основания arbitrarius [a, um]; non fundatus [a, um];

+ без всяких оснований sine ulla ratione;

+ на основании secundum;

+ на каком основании? Quo argumento?

+ не без основания non immerito;

+ с полным основанем optimo jure;

+ что-л. лишено основания alicui rei ratio non subest;

+ не может долго существовать то, что не имеет разумного основания nihil potest esse diuturnum, cui non subest ratio;

+ погибнуть до основания ab stirpe interire [e]xstingui;

основанный conditus [a, um]; fundatus [a, um]; institutus [a, um]; (in)nixus [a, um]; desumptus [a, um];

основатель conditor [oris, m]; fundator [oris, m]; institutor [oris, m]; sator [oris, m]; parens [ntis, m]; pater [patris, m]; principium [ii, n];

основательно funditus (aliquid delere; everti); penitus;

+ основательно изучать perdiscere;

+ основательно обучать perdocēre;

+ основательно узнавать pernoscere;

основательность gravitas [atis, f]; tarditas [atis, f];

основательный firmus [a, um]; gravis [e]; solidus [a, um]; valens [ntis] (argumentum); verus [a, um]; certus [a, um]; justus [a, um]; subtilis [e];

+ весьма основательные доводы argumenta firmissima ac gravissima;

+ основательная причина (повод) justa causa; accuratus; exquisitus; subtilis;

основать condere [o, didi, ditum] (civitates, regna); fundare [1]; fundamenta ponere [o, posui, positum]; instituere [o, ui, utum]; statuere [o, ui, utum] (urbem; regnum);

основной principalis [e]; princeps [cipis]; cardinalis [e]; fundamentalis [e]; primarius [a, um]; basalis [e]; basilaris [e]; basicus [a, um];

+ основная часть pars principalis;

+ основные понятия primae lineae;

+ основная категория categoria basica;

+ в основном imprimis; potissimum; praecipue; praesertim; principaliter; ut plurimum;

основываться niti [or, nisus sum]; constare [1]; fundamentum habēre [eo, ui, itum];

особенно imprimis; potissimum; praecipue; praesertim; principaliter; ut plurimum; prime; apprime; eximie; maxime; peculiariter; proprie; singulariter; vel; +не особенно non nimis;

особенность character [eris, m]; proprietas [atis, f]; indoles [is, f]; tempestivitas [atis, f]; natura [ae, f]; peculiaritas [atis, f]; ingenium [i, n] (loci; campi);

+ особенность добродетели состоит в том, что…habet hoc virtus, ut…

+ каждому возрасту присущи свои особенности sua cuique parti aetatis tempestivitas est data;

+  врожденные особенности ingenium, i n (loci; campi);

особенный eximius [a, um]; peculiaris [e]; proprius [a, um]; singularis [e]; praecipuus [a, um]; separatus [a, um];

особый distinctus [a, um]; praecipuus [a, um]; singularis [e]; egregius [a, um]; specialis [e]; extraordinarius [a, um];

+ заслуживает особого внимания singularem attentionem meret; peculiaris; proprius;

особь individuum [i, n];

оспа variola [ae, f];

оспаривать abnuere [o, ui, utum]; aliquid in dicendi disceptationem vocare [1]; impugnare [1]; negare [1]; contendere [o, ndi, ntum];

оставаться manēre [eo, nsi, nsum] (in patria; domi; in vita; ad exercitum); permanēre; remanēre; commanēre; haerēre [eo, si, sum]; incubare [o, cubui, cubitum]; restare [1]; stare [o, steti, statum] (sine aliqua re stare non posse); superesse [sum, fui,-] (supersunt labes et luctus); commorari [or, atus sum]; morari; sedēre [eo, sedi, sessum]; insidēre; servare [1]; sistere [o, stiti, statum]; subsistere (domi); superare [1];

+ остаётся ещё reliquum est, ut…

+ оставаться в лагере castris se tenere;

+ лета оставалось немного non multum aestatis supererat;

+ если бы ты оставшиеся деньги вернул si, quod superaret pecuniae, rettulisses;

+ если от пяти унций отнята одна унция, что остаётся? si de quincunce remota est uncia, quid supěrat?

+ за несколько часов, остающихся до конца дня aliquot horis die superante;

+ остаться в живых vitā superare;

+ оставайся / останься на обед maneas ad cenam.

оставить linquere [o, nqui, ctum]; relinquere; conservare [1]; absistere [o, abstiti, -]; mittere [o, misi, missum]; omittere; transmittere (hereditatem alicui); sinere [o, sivi, -]; abjicere [io, jeci, jectum]; projicere; addicere [o, xi, ctum]; concedere [o, cessi, cessum]; deserere [o, ui, rtum]; desolare [1]; destituere [o, ui, utum]; ponere [o, sui, situm];

+ оставить пост abire magistratu;

+ оставим сказки abeamus a fabulis;

+ оставить надежду absistere spe;

+ оставить без внимания praeterire [eo, ii, itum]; dissimulare [1]; mittere [o, misi, missum]; neglegere [o, xi, ctum];

+ оставлять безнаказанным neglegere;

+ оставлять за собой recipere [io, cepi, ceptum];

+ оставлять после себя prodere [o, didi, ditum];

+ оставлять свободным intermittere;

оставшийся reliquus [a, um] (spes); residuus [a, um];

остальное reliquum [i, n] (temporis);

остальной ceterus [a, um]; reliquus [a, um] (Alexandrēa reliquaque Aegyptus); ulterior, ius;

+ в остальную часть ночи reliquo noctis;

останавливать, остановить inhibere [eo, ui, itum]; frena cohibere; sistere [o, steti,-] (hostem; equum); comprimere [o, pressi, pressum] (hostem; lacrimas alicujus); sustinēre [eo, ui, tentum] (equos; exercitum); suspenděre [o, ndi, pensum] (sermonem); supprimere [o, pressi, pressum] (fugam; sanguinem); statuere [o, ui, utum] (navem); stagnare [1]; alligare [1]; requiescere [o, evi, etum] (cursus);

+ его уже нельзя было остановить nec jam sisti poterat;

+ раз начатое не может быть остановлено res semel admissa reprimi non potest;

+ он остановил меня следующими словами vetuit me tali voce;

+ остановить войско sustinere signa;

остановиться commorari [or, atus sum]; subsistere (in itinere; ad insulam Tauridem; in dicendo); sistere [o, steti,-] (sistunt amnes; stetit sanguis); sistere pedem, sistere gradum, se sistere; resistere; consistere; desistere; consistere; insistere; offensare [1]; pendēre [eo, pependi, pensum]; stupēre [eo, ui, itum]; supprimere [o, pressi, pressum] iter; subsidere (in castris; in via); stationem facere [io, feci, factum]; manēre [eo, nsi, nsum] (apud aliquem; sub Jove frigido; in oppido; hic manebimus optime);

+ остановиться подробнее diutius commorari;

+ но на этом искусство достохвальных мужей остановилось, вероятно вследствие трудностей, которые неизбежно связаны с этой работой sed hic laudatorum virorum solertia substitit, difficultatibus forte, quae in hoc negotio occurrere solent, impedita;

останки reliquiae [arum, fpl]; exsequiae; ossa;

остановка mora [ae, f]; moratio [onis, f]; status [us, m] immobilis; inhibitio [onis, f]; retardatio [onis, f] (r. et mora); sustulatio [onis, f];

+ остановка транспорта statio vehiculorum;

остаток residuum [i, n]; relictum [i, n] (siccum); reliquiae [arum, fpl]; caput [itis, n] mortuum (in retorta); reliquum [i, n] (temporis; vitae); faex [faecis, f] (quid superest in faece locelli); superfluum [i, n];

+ остатки reliquiae; naufragium [ii, n];

остерегаться vigilare [1]; cavēre [eo,-,catum]; considerare [1]; parcere; metuere [o, ui,-];

остойчивый tenax [acis] (triremis pondere tenacior);

остолбенелый stupidus [a, um];

остолбенеть torpēre [eo, ui, -] (torpentes obstupuerunt); obstupescere [o, pui,-];

осторожно consulte; circumspecte; caute; suspensa manu; considerate; provide; prudenter; diligenter;

осторожность cautela [ae, f]; cautio [onis, f]; circumspectio [onis, f];

осторожный cautus [a, um]; circumspectus [a, um]; consultus [a, um]; consideratus [a, um]; providus [a, um]; prudens [ntis]; diligens [ntis]; tutus [a, um]; timidus [a, um] (timida manu secare aliquid);

+ будь осторожен! Serva!

+ осторожный человек cunctator [oris, m];

остриё acies [ei, f] (falcis); spiculum [i, n] (calami; hastae); cuspis [idis, f]; sudis [is, f]; aculeus [i, m]; apex [icis, m]; mucro [onis, m]; murex [icis, m];

остро acriter; acute; repentine;

остров insula [ae, f];

+ безлюдный (необитаемый) остров insula cultorum egens;

островной insularis [e];

острожник carcer [eris, m]; catenarum colonus [i, m];

остроконечный cuspidatus [a, um]; acuminatus [a, um]; mucronatus [a, um]; angustus [a, um] (sagitta);

острота acies [ei, f] (oculorum); mucro [onis, m];

острота condimentum [i, n] (condimentum quoddam orationis); acetum [i, n]; acumen [inis, n]; sal [salis, m]; mica [ae, f] salis;

остроугольный acutangularis [e]; acutangulatus [a, um]; acutangulus [a, um];

остроумие acetum [i, n]; acumen [inis, n]; lepos [oris, m]; nasus [i, m]; ingenii acumen / acies [ei, f];

остроумно lepide (argumenta lepide inflexa); callide (ordiri rem; versari in aliqua re; vitia sua occultare); ingeniose; salse;

остроумный subtilis [e] (scriptor; epistula); argutus [a, um] (dicta; responsum; sententia); acer [cris, cre] (ingenium); acutus [a, um]; urbanus [a, um] (homines; sales); festivus [a, um] (sermo); tenuis [e] (sermo); sagax [acis]; salsus [a, um]; lepidus [a, um]; ingeniosus [a, um] (homo ingeniosus et sollers);

+ остроумнейший человек acutissimi ingenii vir;

острый acutus [a, um]; acer [cris, cre] (arma; ferrum; oculi; sensus videndi; cibus; odor; dolor); argutus [a, um] (sapor; dictum); edax [acis] (cibus); subtilis [e] (acies gladii); salsus [a, um]; repentinus [a, um];

+ острый конец acumen [inis, n]; cuspis [idis, f];

+ острое словцо ridiculum [i, n];

остряк scurra veles;

оступиться vestigio falli [or, falsus sum]; labi [or, lapsus sum];

+ оступившись fallente vestigio;

остывать tepescere [o, pui,-] (mentes tepescunt); refrigerare [1]; frigescere [o, gui,-]; refrigerari [or, atus sum];

остывающий tepidus [a, um] (rogus; focus);

остывший tepidus [a, um]; frigidus [a, um];

осудить, осуждать damnare [1] (aliquem inauditum; morti); condemnare [1]; retaxare [1] (aliquem); culpare [1]; improbare [1]; reprehendere [o, ndi, nsum];

осуждение condemnatio [onis, f]; damnatio [onis, f] (dignus damnatione; d. ad aeterna supplicia);

+ осуждение по делу о столь значительной сумме damnatio tantae pecuniae;

осуждённый damnatus [a, um]; condemnatus [a, um]; improbatus [a, um]; poenalis [e];

+ быть осуждённым за убийство damnari inter sicarios;

+ быть осуждённым за что-л. damnari alicujus rei, de aliqua re, ob aliquam rem;

+ осуждённый общественным мнением existimatione damnatus;

+ быть осуждённым на основании закона о лихоимстве damnari lege repetundarum;

+ быть осуждённым за неподчинение указу contra edictum fecisse damnari;

+ быть осуждённым за кражу damnari furti;

+ быть осуждённым в чью-л. пользу damnari alicui;

осушение siccatio [onis, f]; melioratio [onis, f];

осуществить peragere [o, egi, actum]; agere; perficere [io, feci, fectum]; conficere (negotium); fungi [or, functus sum] (aliqua re; aliquam rem); ad effectum adducere [o, xi, ctum]; perducere; expedire [4] (consilia sua); adimplere [eo, evi, etum] (fidem); exsequi [or, cutus sum] (imperium); facere [io, feci, factum]; actuale facere/efficere ut; actualizare [1]; realizare [1];

+ недостаток времени и средств не позволил осуществить эту работу в полном объёме propter temporis et rerum angustias hoc opus totum perficere non licuit;

+ к сожалениюб осуществить эту работу не удалось  dolendum est hoc opus ad finem perducere non contigisse;

осуществление administratio [onis, f] (rerum magnarum); effectio [onis, f], factitio [onis, f], creatio [onis, f], patratio [onis, f]; effectus [us, m]; exsecutio [onis, f], consummatio [onis, f], actualizatio [onis, f], realizatio [onis, f];

осуществляться fieri [fio, factus sum]; evenire [io, eveni, eventum]  (eveniunt optata);

осчастливить fortunare [1] (alicui aliquam rem кого-л. чем-л.); beare [1];

осыпать gravare [1] (telis); cumulare [1]; onerare [1]; perfundere [o, fudi, fusum]; ornare [1];

осыпаться spargi [or, sparsus sum];

осыпь schistosa [orum, npl]; fragmenta [orum, npl] (fragmina) schisti [orum, npl]; detritum [i, n]; detritus [us, m];

ось axis [is, m]; cardo [inis, m];

осязаемый tractabilis [e]; tactilis [e];

осязание tactus [us, m]; tactio [onis, f] (voluptates tactionum); tractatio [onis, f];

+ чувство осязания разлито по всему телу tactus toto corpore fusus est;

осязать taxare [1]; tangere [o, tetigi, tactum];

от a (ab, abs); de; e; ob; per;

+ от редактора redactoris monitum;

+ от имени государства publice;

+ от своего имени privatim;

+ от этого hinc;

отава fenum [i, n] c(h)ordum;

отбирать, отобрать eligere [o, elegi, electum]; seligere; deligere; edecimare [1]; capere [io, cepi, captum] (pecuniam ex hostibus; agros de hostibus); spoliare [1] (aliquem aliquā re; dignitatem alicujus); adimere [o, emi, emptum]; demere; auferre [aufero, abstuli, ablatum]; eripere [io, psi, ptum];

+ отбирать в казну publicare;

отбить, отбивать sustentare [1] (vim hostium; impetum legionum); decutere [io, cussi, ssum]; repellere [o, puli, pulsum]; propellere; propulsare [1];

отбой sonus [i, m] tympanorum vespertinus;

отбор selectio [onis, f]; (бессознательный, внутривидовой, естественный, индивидуальный, искусственный) (inconscia, intraspecifica, naturalis, individualis, artificialis);

отборный exquisītus [a, um] (dicendi genus; epulae); conquisitus [a, um]; lectus [a, um]; electus [a, um]; egregius [a, um];

+ отборные части robur [oris, n];

отбросить, отбрасывать projicere [io, jeci, jectum]; abjicere (spem, timorem); rejicere; reverberare [1]; agere [o, egi, actum]; obigere; submovere [eo, movi, motum] (pudorem); repellere [o, puli, pulsum];

+ отбросить сомнения dubitationem abjicere;

+ отбрось это мнениеб и печали не станет tolle hanc opinionem, luctum sustuleris;

отбросы quisquiliae [arum, fpl]; rejecta [orum, npl]; recrementum [i, n] (farris); intertrimentum [i, n]; faex [faecis, f] (civitatis; populi; sordes urbis et faex);

отвага fidentia [ae, f]; audacia [ae, f]; audentia [ae, f]; fortitudo [inis, f]; ferocia [ae, f]; ferocitas [atis, f]; temeritas [atis, f];

отважиться invadere [o, vasi, vasum] (aliquid magnum; proelium); audēre [eo, ausus sum]; confidere [eo, fisus sum];

+ отважиться вступить в бой se pugnae credere;

отважно forti pectore; confidenter;

отважный audax [acis]; fortis [e] (animus, vir); strenuus [a, um]; ferox [ocis] (ferocissimi per acies cecidissent); animosus [a, um] (vir); confidens [ntis]; temerarius [a, um]; promptus [a, um];

+ быть настолько отважным tantis cervicibus esse;

отвал terra [ae, f] effossa;

отвар decoctum [i, n]; incoctio [onis, f]; liquamen [inis, n];

отвед(ыв)ать gustare [1]; degustare [1]; libare [1]; delibare [1];

отвергать abjicere [io, jeci, jectum]; rejicere; ejicere; delere [eo, evi, etum]; improbare [1]; abdicare [1] (aliquid abdicare et ejicere); abnuere [o, ui, utum] (pacem); renuere [o, ui, utum]; respuere [o, ui, utum] (Deum Creatorem); damnare [1] (boves ad laborem); tollere [o, sustuli, sublatum] (deos); spernere [o, sprevi, spretum] (veteres amicitias); aspernari [or, atus sum]; dedignari [or, atus sum]; recusare [1]; refutare [1]; repudiare [1]; abominari [or, atus sum]; repellere [o, puli, pulsum]; negare [1]; abnegare [1]; denegare [1];

+ отвергать предложенные более выгодные условия abjicere oblatam meliorem conditionem(condicionem);

+ отвергать привилегию abjicere privilegium;

+ быть безусловно отвергнутым in confessa damnatione esse;

отвердевший  induratus [a, um];

отвернуться vultūs avertere [o, rti, rsum];

отверстие foramen [inis, n]; foris [is, f]; os [oris, n]; orificium [ii, n]; ostium [ii, n]; apertura [ae, f]; porus [i, m];

+ с отверстиями pertusus; (per)foratus [a, um];

+ отверстие для воздуха spiraculum [i, n];

отвёртка evolvamen [inis, n];

отвес linea [ae, f]; perpendiculum [i, n];

отвесить, отвешивать (в уплату) expendere [o, ndi, nsum] (nummos, viginti milia talenta); appendere; pendere; pensare [1]; pensitare [1];

отвесный perpendicularis [e]; verticalis [e]; abruptus [a, um]; arduus [a, um];

ответ responsum [i, n]; responsio [onis, f];

+ не добиться ответа от кого-л. насчёт чего-л. tacitum ferre aliquid ab aliquo;

ответственность periculum [i, n]; *responsabilitas [atis, f];

+ привлекать к ответственности appellare (mali damnique); agere aliquem reum;

+ брать на себя ответственность periculum in se recipere;

+ привлечь кого-л. к судебной ответственности facere aliquem reum;

ответственный responsabilis [e];

ответчик reus [i, m];

отвечать, ответить respondere [eo, ndi, nsum]; responsare [1]; responsum dare [o, dedi, datum]; subjicere [io, jeci, jectum] (pauca alicui);

+ отвечать письмом rescribere [o, psi, ptum];

отвинчивать, отвинтить cochleam evolvere [o, lvi, lutum]; etorquēre [eo, rsi, rtum];

отвислый flaccidus [a, um];

отвлекать, отвлечь abducere [o, xi, ctum] (ab officio); trahere [o, xi, ctum] (aliquem ab incepto); abstrahere; retrahere; remittere [o, misi, missum]; avocare [1]; revocare; derivare [1]; dimovēre [eo, movi, motum]; distinēre [eo, ui, ntum]; distringere [o, nxi, ctum];

+ отвлекать ум от этих мыслей abducere animum ab illa cogitatione;

отвлекаться aberrare [1] (a dolore, a miseria); aliud, alias res agere [o, egi, actum];

отвлечённый abstractus [a, um]; sejunctus [a, um];

 

Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

о - обобрать
обобщать - общеупотр...
общий - однако
однобокий - оправдаться
определение - осколки
оскопить - отвлечённый
отвод - отпечаток
отпирать - ощущение