Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 

на - надуть
наедине - наотрез
нападать - наслаждение
наследие - неважный
неведение - неиспытанный
неисследованный - неправомерный
непревзойденный - неустанный
неустойчиво - нянька

РЕКЛАМА

  PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100

неустойчиво inconstanter;

неустойчивость inconstantia [ae, f] ;

+ неустойчивость настроения varia mens [ntis, f];

неустойчивый instabilis [e]; inconstans [ntis];

неустрашимо intrepide; impavide; fortiter;

неустрашимость audentia [ae, f]; ferocia [ae, f]; animus  [i, m] impavidus; fortitudo [inis, f];

неустрашимый ferox [ocis] (ferocissimi per acies cecidissent); impavidus [a, um]; intrepidus [a, um]; audax [acis]; fortis [e];

неуступчиво pertinaciter;

неуступчивость pertinacia [ae, f]; obstinatio [onis, f]; pervicacia [ae, f]; animus  [i, m] obstinatus; obstinatior voluntas [atis, f]

неуступчивый obstinatus [a, um]; pervicax, acis; pertinax, acis;

+ быть неуступчивым retinere [retineo, tinui, tentum, 2] sententiam;

неусыпно vigilanter;

неусыпность vigilantia, ae f, cura  [ae, f] magna (= intenta);

неусыпный assiduus [a, um] (custos); vigllans, antis;

неутешный omne solatium repudiens [entis];

неутолимый impotunus [a, um] (fames argenti); insatiabilis [e]; inexstinctus [a, um];

неутомимый assiduus [a, um] (hostis); indefessus [a, um]; infatigabilis [e] [e];

неучтиво inhumaniter; inurbane;

неучтивость inhumanitas [atis, f]; inurbanitas [atis, f];

неучтивый inhumanus [a, um]; inurbanus [a, um];

неуязвимый invulnerabilis [e]; inexpugnabilis [e];

неформальный informalis;

нефтепромысл naphtae quaestus [us, m];

нефть naphta [ae, f];  oleum [i, n] petrae; petroleum [i, n];

нефтяной naphtlnus [a, um];

не хватать deficio, feci, fectum, 3;

нехватка defectus [us, m]; defectio [onis, f]; inopia [ae, f]; penuria [ae, f] (aquarum; sapientium civium);

нехороший malus [a, um];

нехорошо male; secus;

нехотя animo invito; animo iniquo; aegre; gravate; invitus [a, um]; nolens [ntis];

нецелесообразно inconvenienter; non convenit;

нецелесообразный inconveniens [ntis];

нецензурный lascivus [a, um];

нечасто 1. (редко) haud (= non) saepe; haud (= non) frequenter; raro;

2. (негусто) non (= haud) crebre; non (= haud) dense ;

нечастый 1. (редко встречающийся) infrequens [ntis]; rarus [a, um];

2. (негустой) non (= haud) creber, bra, brum; non (= haud) densus  [a, um] ; (cribrum; rete);

нечаянно 1. (неожиданно) abrupte; subito; 2. (ненарочно) imprudenter; per imprudentiam; inconsulto; inopinanter; inopinate; fortuīto;

нечаянный fortuītus [a, um] (concursus; praesensiones); inopinatus [a, um]; repens [ntis];

нечеловеческий inhumanus [a, um]; immanis [e];

нечерноземный non humosus  [a, um];

+ нечерноземная полоса regio [onis, f] non humosa;

нечестивец impius [i, m]; scelio [onis, m]; nefarius [ii, m]; sacrilegus [i, m]; impius [ii, m]; нечестивица mulier [eris, f| impia;

нечестиво impie; nefarie;

нечестивый scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); impius [a, um]; nefarius [a, um]; nefandus [a, um]; sacrilegus [a, um]; impius [a, um]; maleficus [a, um]; malus [a, um]; profanus [a, um];

нечестие nefas (indecl);

нечестно improbe;

нечестность improbitas [atis, f]; perfidia [ae, f]; fraus [fraudis, f];

нечестный improbus [a, um]; (homo); malus [a, um]; fraudulentus [a, um]; perfidus [a, um];

+ нечестно нажитое богатство divitiae improbae;

нечеткий indistinctus [a, um];

нечетко indistincte;

нечетный impar, aris;

нечистоплотно sordide;

нечистоплотность squalor [oris, m];

нечистоплотный immundus [a, um];

нечистота immunditia [ae, f];

нечистоты coenum [i, n]; recrementum [i, n]; faeculentia [ae, f] (cloacalis); fimum [i, n]; eluvies [ei, f] (sordium); spurcitia [ae, f]; sordes [is, f]; sentina [ae, f];

нечистый 1. (прям) illotus [a, um]; sordidus [a, um]; 2. (порочный, непристойный) impurus [a, um]; 3. (с примесью) non purus  [a, um]; spurcus [a, um] (saliva; umor); contaminatus [a, um]; incestus [a, um]; funestus [a, um]; immundus [a, um];

нечленораздельный non explanabilis [e]:

+ нечленораздельные звуки vox [vocis, f] verborum inefficax;

нечто quidam,quaedam,quoddam; aliquid; aliquod;

нечувствительно insensibiliter;

нечувствительный 1. (незаметный, неощутимый) insensibllis [e]:

+ нечувствительный переход к... transitus [us, m] insensibilis ad...; 2. (безразличный) indifferens [ntis];

неширокий angustus [a, um]; haud (= non) latus  [a, um];

нешуточный serius [a, um]; severus [a, um]; gravis [e];

неэквивалентный inaequivalens [ntis];

неэффективный inefficax [acis]; non effectivus  [a, um];

неярко 1. (бледно) pallide; 2. (слабо) debiltter;

неясно 1. (неотчетливо) indistincte; 2. (непонятно) obscure:

+  неясно выражаться obscure dicere [dico, dixi, dictum, 3]; 3. (в знач. сказуемого) obscurum est;

неясность 1. (ср. неясно 1) indistinguitas [atis, f]; 2. (ср. неясно 2) obscuritas [atis, f]; tenebrae [arum, fpl]; aenigma [ae, f];

+ неясность значения amphibolia [ae, f]; obscuritas [atis, f];

неясный 1. (неявственный) indistinctus [a, um]; 2. (непонятный) obscurus [a, um]; aphanus; creper, -pera, -erum (res); incertus [a, um]; tacitus [a, um] (sensus); fuscus [a, um]; perplexus [a, um]; ambiguus [a, um];

+ это неясно id parum certum est;

ни nec; neque; neve; neu;

+ ни один nullus [a, um];

+ ни в коем случае neqtiam; nullo modo; ни... ни... пес... пес...;

+ ни больше ни меньше nihilo minus;

+ ни больше ни меньше, чем... perinde ас si... neque (nec);

+ ни за что nunquam;

+ ни один nullus;

+ ни тот ни другой neuter;

нива seges [etis, f];

нивелир libella [ae, f]; libra [ae, f];

нивелировать libro, 1; aequo, l;

нивелировщик librator [oris, m];

нигде nusquam (n. est qui ubique est; n. loci, n. gentium; nusquam terrarum); nullo loco;

нигилизм nihilismus [i, m];

ниже 1. (сравн. степ. к низкий) humilior [ius];

2. (сравн. степ. к низко) inferius;

3. (предлог) infra (praep. cum acc.): + ниже уровня моря infra maris superficium; infra mare;

4. (о тексте) infra; in sequenttbus: + как указано ниже ut infra; + смотри ниже vide infra

нижний inferus [a, um]; inferior [ius]; infernus [a, um]; basalis [e]; infimus [a, um]; imus [a, um];

низ pars [rtis, f] infima (ima);

низвергать subvertere [o, rti, rsum] (statuas); dejicere [io, jeci, jectum]; deferre [fero, tuli, latum]; praecipitare [1];

низвергаться praecipitare [1];

низвержение dejectus [us, m];

низвести reducere [o, xi, ctum];

низина depressio [onis, f];

низкий humilis [e]; nanus [a, um]; pumilio [onis, m]; pygmaeus [i, m]; demissus [a, um]; depressus [a, um]; miser [era, um] (homo perditus miserque); brevis [e] (frons, statura; homo corpore brevis); turpis (vita); vilis [e]; projectus [a, um]; pusillus [a, um]; vernalis [e]; sordidus [a, um]; gravis [e]; degener; tenuis [e];

низко graviter; infra;

низкогорье montes humiliores;

низлагать deponere [o, posui, positum];

низменность planities [ei, f] demissa (depressa); subjecta [orum, npl] (loca);

низменный demissus; depressus; abjectus; dejectus;

низовье cursus [us, m] (fluxus [us, m]) inferior;

низость vilitas [atis, f] (morum); sordes [um, fpl]; turpitudo [inis, f]; indignitas [atis, f]; humilitas [atis, f];

низший imus [a, um]; infimus [a, um]; inferior [ius];

никак minime; nequaquam; neutiquam; nullo modo; ullatenus; nullatenus; haud quaquam;

никакой nullus [a, um]; nemo [inis, m];

никель niccolum [i, n] (Ni);

никнуть jacēre [eo, ui, (citum)];

никогда nunquam; nullo tempore;

+ никогда не следует спешить с доверием, особенно в деловых вопросах nunquam bene faciet qui cito credit, utique homo negotians;

+ никогда за всю мою жизнь nullum aetatis meae tempus;

никотин nicotinum [i, n];

никто nemo [inis, m]; nullus [a, um] (homo);

+ в этом никто не сомневался de hac re vita communis non dubitavit;

+ никто на светеnemo in terris;

никуда nusquam (n. abire);

никчемный nequam;

нимало minime; nequaquam;

нимб nimbus [i, m];

нимфа nympha [ae, f];

ниоткуда nusquam (n. nisi a lacedaemoniis auxilium petere);

нирвана nirvana [ae, f], animi summa quies [etis, f], vacuitas [atis, f] et solutio [onis, f] animi; extrema animi solutio [onis, f], supremus viae contemplativae gradus [us, m];

нисколько nihil (aliquem metuere); minime; nequaquam;

+ нисколько не колеблясь nihil cunctatus;

ниспадать decidere [o, cidi, cisum]; pendēre [eo, pependi,-]; defluere [o, xi, ctum]; delabi [or, lapsus sum];

ниспровергать perfringere [o, fregi, fractum]; affligere [o, xi, ctum]; deturbare [1]; evertere [o, rti, rsum]; prosternere [o, stravi, stratum];

ниспровержение eversio [onis, f] (omnis vitae; rei publicae; probitatis et honestatis);

нисходящий descendens [ntis];

нить, нитка filum [i, n]; filamentum [i, n]; nervus [i, m]; acia [ae, f]; linum [i, n];

ничей neminis; nullius;

ничто, ничего nihil, nil (agere; loqui); nihilum; nullum; titivillicium; fabula (cinis et manes et fabula fieri);

+ решительно (вообще) ничего omnino nihil;

+ ничего нового nil novi;

+ ничего не значить nil esse;

ничтожность vilitas [atis, f] (nominum);

ничтожный minimus [a, um]; mendīcus [a, um] (instrumentum); petilus [a, um] (donum); inanis (causa); tenuis (spes); exilis [e]; pusillus [a, um]; perpusillus [a, um]; nullus [a, um]; vanus [a, um]; vilis [e]; contemptus [a, um]; frivolus [a, um]; exiguus [a, um];

ничуть nihil; minime;

ниша habitaculum [i, n];

нищенствовать aeruscare [1];

нищета inopia [ae, f]; mendicimonium [ii, n]; mendicitas [atis, f] (egestas ac m.); menditas [atis, f]; egestas [atis, f];

+ докатиться до позорной нищеты ad pudendam inopiam delabi;

нищий mendīcus [i, m]; aeruscator [oris, m];

НЛО Res [ei, f] Inexplicata Volans; Objectum [i, n] Volans Non Identificatus (OVNI);

но at; sed; autem; verum; tamen; atqui; attamen;

новейший recentissimus [a, um];

новизна novitas [atis, f]; res [ei, f] nova;

новинка novitas [atis, f]; novitia [ae, f];

новичок tiro [onis, m]; homo [inis, m] novus; novicius [ii, m]; novellus [i, m];

новобранец tiro [onis, m];

новобрачная nympha [ae, f];

новолуние neomenia [ae, f]; luna [ae, f] nova;

новорожденный (modo) natus [a, um]; neonatus [a, um];

новость novitas [atis, f]; novitia [ae, f]; nuntius [ii, m]; notitia [ae, f];

+ международные политические новости res politicae internationales;

+ спортивные новости res athleticae;

новшество innovatio [onis, f];

новый novus [a, um]; novellus [a, um]; modernus [a, um]; recens [ntis]; repens [ntis]; crudus [a, um] (servitium);

+ Новый Свет Orbis (Terrarum) Novus;

нога pes [pedis, m]; crus [cruris, n];

+ поставить на ноги больного expedire aegrotum;

+ иметь крепкие ноги valere pedibus;

+ с ног до головы a vestigio ad verticem;

+ мыть ноги в прозрачной воде liquidis lymphis vestigia permulcere;

+ топать ногой pede crepitum suscitare;

ноготки caltha [ae, f] (Calendula officinalis);

ноготь unguis [is, m];

нож culter [tri, m]; cultellus [i, m];

ножка crusculum [i, n]; stipes [itis, f]; pedunculus [i, m]; pediculus [i, m]; pedicellus [i, m];

ножницы forfex [icis, f]; forficula [ae, f];

ножной pedūlis [e] (fascia);

ножны vagina [ae, f];

ноздреватый cavernosus [a, um]; pumicosus [a, um]; porosus [a, um];

ноздря naris [is, f];

ноль nihil; zero (indecl);

номенклатура nomenclatura [ae, f];

номенклатурный nomenclaturalis [e]; nomenclatoricus [a, um];

номер numerus [i, m];

номинально nomine tenus; titulo tenus;

Норвегия Norevegia [ae, f];

норма norma [ae, f]; mensura [ae, f]; regula [ae, f]; formula [ae, f]; constitutio [onis, f] (civilis, juris gentium);

+ нормы права  placita [regulae] juris; [onis, f]

+ не следует спорить о нормах права non est certandum de regulis juris;

нормальный normalis [e]; sanus [a, um], rationi consentaneus [a, um]; solitus [a, um], usitatus [a, um], vulgaris [e], translaticius [a, um]; rectus [a, um], justus [a, um], legitimus [a, um];

норманны Nordmanni [orum, mpl];

нормативный normativus [a, um], praeceptivus [a, um];

норовистый animosus [a, um] (equus); tenax [acis] (equus);

нос nasus; naris [is, f];

носик rostrum [i, n]; rostellum [i, n];

+ быть на носу in cervicibus esse, stare;

+ водить за нос extrahere (aliquem);

+ нос корабля rostrum; os [oris, n]; prora; 

+ корабельный нос, украшенный львами puppis rostro subjuncta leones;

носилки portatoria [ae, f]; sella [ae, f] portatoria; lectīca [ae, f]; ferculum [i, n]; feretrum [i, n];

носильщик bajulus [i, m]; portator [oris, m]; saccarius [ii, m];

носитель lator [oris, m], vector [oris, m];

носить, нести ferre [fero, tuli, latum]; gerere [o, gessi, gestum]; gestare [1] (arma umeris; gemmam digito); vehere [o, xi, ctum] (aliquid umero); habere [eo, ui, itum] (anulum in digito; tunicam; mitram; gladium); bajulare [1] (тяжести); vectare [1]; vectitare [1] (aliquid secum); portare [1];

носиться volitare [1] (in foro; per mare; ultro citroque); ferri [feror,-];

носки impilla [orum, npl];

носорог rhinoceros [otis, m];

нота nota [ae, f]; notula [ae, f];

нотариус tabularius [ii, m]; notarius [ii, m];

«ноу-хау» (know-how) sollertia [ae, f];

ночевать pernoctare [1];

+ ночевать не дома abnoctare [1];

ночлег deversorium [ii, n]; mansio [onis, f]; pernoctatio [onis, f];

ночной nocturnus [a, um];

+ в ночное время tempore nocturno;

ночь nox [ctis, f];

+ бессонная ночь vigilata nox; vigilia [ae, f];

+ не знать ночью ни сна, ни душевного покоя oculisve aut pectore noctem non accipere;

+ ночи проходят без сна noctes vigilantur;

+ проводить бессонные ночи в чём-л. vigilias in aliqua re consumere;

+ ночью noctu; de nocte;

+ когда ночь окутывала землю nox quum terras teneret;

+ с наступлением ночи prima nocte;

ноябрь November [bris, m];

нрав mos [moris, m]; animus [i, m]; ingenium [ii, n] (bonum, durum, inhumanum, mobile, castum; iners; mulierum); natura [ae, f];

нравиться placēre [eo, ui, itum]; (очень) perplacēre (alicui);  

+ как тебе (по)нравился Хиос? Quid (tibi) visa (est) Chios;

+ быть в состоянии нравиться speculo placēre;

нравственность honestum [i, n];

нравственный moralis [e] (philosophiae pars);

ну age; agite; agedum;

нувориш homo [inis, m] (rudis) dives factus;

нужда inopia [ae, f]; paupertas [atis, f]; usus (usūs vitae necessarii); egentia [ae, f]; egestas [atis, f] (vitam in egestate degere); necessitas [atis, f]; necessitudo [inis, f]; angustiae [arum, fpl]; difficultas [atis, f];

+ бороться с нуждой paupertatem tolerare [1];

+ терпящий нужду egenus [a, um];

+ иметь нужду egere (aliquā re, alicujus rei);

+ у кого меньше всего желаний, у того меньше всего нужды is minimo eget, qui minimum cupit;

+ ощущается крайняя нужда egetur acriter;

+ из нужды egestate;

нуждаться egēre [eo, ui,-] (aliquā re, alicujus rei); indigēre [eo, ui,-]; desiderare [1]; quaerere [o, quaesivi, situm] (id quaerit eloquentiam; salictum humidum locum quaerit); requirere (misericordiam); poscere [o, poposci,-]; uti [or, usus sum] (eā re nihil hoc loco utimur);

+ счастье нуждается в верности, несчастье же не может обойтись без неё poscunt fidem secunda, at adversa exigunt;

+ нет рук для нив, которые в них так нуждаются desunt manus poscentibus arvis;

нуждающийся indigus [a, um] (alicujus rei; aliqua re); indigens; egens,entis (locupletes ex egentibus facere); egenus [a, um] (aliqujus rei, aliquā re); inops [inopis];

+ нуждающийся в помощи indigus opis;

+ нуждающийся во всём egenus omnium rerum;

нужно decet; necesse est; opus est; usus est; oportet;

+ о чем нужно умолчать quod tacito usus est;

+ больше тебе ничего не нужно? Num quid vis (aliud)?

+ что ему от меня нужно? Quid ille me vult?

+ Ариовист ответил, что если ему (Цезарю) что-л. от него нужно, то он должен прийти к нему Ariovistus respondit, si quid ille (Caesar) se velit, illum ad se venire oportēre;

+ что тебе нужно? Quid tibi vis?

+ на это он ответил так, как счёл нужным ad haec quae visum est respondit;

нужный necessarius [a, um];

+ быть нужным requiri;

нуль punctum glaciale; 5о выше нуля 5о supra punctum glaciale;

нумерация numeratio [onis, f];  

+ нумерация страниц paginatio [onis, f];

нутро medulla [ae, f]; viscus [eris, n];

ныне, нынче hoc tempore; hodie; nunc;

нынешний hodiernus [a, um]; nostri temporis; recens [ntis];

нырок mergus [i, m];

ныряльщик urinator [oris, m];

нырять se  subdere [o, didi, ditum] aquis; urinare [1]; urinari [or, atus sum]; mergi [or, rsus sum];

нюх odoratus [us, m]; odoratio [onis, f]; olfactus [us, m]; nasus [i, m];

нюхать odorari [or, atus sum]; olfacere [io, feci, factum];

нянчить nutrire [4];

нянька, няня nutrix [icis, f]; assa [ae, f]; stercēja [ae, f];

 

Словари для любых иностранных языковГлавная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на - надуть
наедине - наотрез
нападать - наслаждение
наследие - неважный
неведение - неиспытанный
неисследованный - неправомерный
непревзойденный - неустанный
неустойчиво - нянька