Словари для любых иностранных языков Главная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 

к - кинжал
киноварь - коммуна
коммунизм - крапчатый
краса - кювет

РЕКЛАМА

  PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100

к ad; in; sub; versus;

+ к востоку от города Тобольска ad orientem ab oppido Tobolsk;

+ к тому же ad haec; ad hoc; insuper; praeterea;

+ по направлению к versus;

+ по направлению к востоку orientem versus;

кабак caupona, ae, f; popina, ae, f; copa, ae, f; praesaepis (f/pl); ganea, ae, f; ganeum, i, n; taberna, ae, f;

+ часто посещать кабаки popinare;

кабалистика cabala, ae, f; cabbala, ae, f;

кабан aper, pri, m; verres, is, m;

кабаний aprarius, a, um; aprinus, a, um;

кабанина aprugna, ae, f;

каббала cabbala, ae, f;

кабель funis, is, m; *cap(u)lum, i, n;

+ соединительный кабель funiculus junctivus;

кабинет graphēum, i, n; conclave, is, n; conclavium, ii, n;

+ кабинет министров ministrorum consilium;

каблук fulmenta, ae, f;

кавалер Eques, itis, m;

+ кавалер ордена Красной Звезды Eques Stella Rubra decoratus (ornatus, honoratus);

+ кавалер ордена Ленина Eques Lenini insignibus decoratus;

+ кавалер ордена Трудового Красного Знамени Eques Vexillo Rubro Civili decoratus;

кавалерист eques, itis, m;

кавалерия equitatus, us, m;

Кавказ Caucasus, i, m;

кавказский Caucaseus, a, um; Caucasicus, a, um;

кавычки virgulae, arum, fpl; signum [i, n] citationis;

+ заключить в кавычки virgulis includere;

кадило acerra, ae, f; olfactorium, ii, n; thuribulum, i, n;

кадка cadus, i, m; cupa, ae, f; cupula, ae, f, cuppula, ae, f; lacus, us, m;

Кадмий cadmium, ii, n (Cd);

кадр imago, inis, f;

+ кадры (персонал) contubernium, ministri orum, cooperatorum / synergorum coetus;

кадуцей caduceus, i, m;

каждый quilibet; quisque; quivis; unusquisque; omnis; nemo non;

кажется (ut) videtur; verisimiliter;

кажущийся imaginarius, a, um; fingibilis, e; apparens, ntis;

казарма militum domicilium [ii, n]; contubernium, ii, n; castra [orum, npl] urbana;

казаться apparēre, eo, ui, itum; vidēri, eor, visus sum (felix est non qui aliis videtur, sed qui sibi);

+ кажется speciem affert / praebet; speciem habet / prae se fert;

+ некоторым это кажется удивительным haec quibusdam admirabilia videbantur;

+ Ариовист казался невыносимым Ariovistus ferendus non videbatur;

+ наказание (по)казалось мне лёгким poena mihi levis est visa;

+ оттуда (Дидоне) слышались, как ей казалось, голоса hinc exaudiri voces visa (Dido);

+ Катон предпочитал быть честным человеком, чем казаться (таковым) esse, quam videri, bonus malebat Cato;

+ так мне кажется ita mihi videtur;

+ им кажется, что они вне опасности abesse a periculo sibi videntur;

казеин caseinum, i, n;

казенный fiscalis, e;

казна (государственная) aerarium; publicum; fiscus; gaza, ae f (regia);

+ управлять казной fiscum agere;

казначей arcarius, ii, m; dispensator, oris, m; thesaurarius, ii, m; mensarius, ii, m; aerarius, ii, m; quaestor, oris, m; praefectus [i, m] aerarii;

казначейство aerarium, ii, n; fiscus, i, m;

казнить supplicium de [ex] aliquo sumere [o, mpsi, mptum]; afficere [io, feci, fectum] morte, capitali poenā; carnificare, 1;

+ казнить кого-либо смертью aliquem capite plectere / summo supplicio mactare / capitis supplicio afficere / ultimo supplicio afficere reum / mulctare ultimo supplicio;

казнь poena [ae, f] capitis (смертная); supplicium, ii, n; cruciatus, us, m; nex, cis, f; carnificium, ii, n;

+ осудить кого-либо на казнь supplicio addicere aliquem;

+ предать на казнь ad supplicium aliquem dare;

+ вести на казнь aliquem ad supplicium trahere / rapere;

+ осуждённый на казнь supplicio destinatus;

+ смертная казнь supplicium ultimum, summum;

+ под страхом смертной казни sub poena mortis;

кайло bidens, ntis, m; vanga, ae, f;

кайма limbus, i, m; margo, inis, f; limbus, i, m; balteus, i, m;

как quo modo; ut, uti; qui; qua; quemadmodum; qualiter; quanto;quam; sicut;

+ в то время как dum;

+ до того как priusquam;

+ как бы (как будто) quasi; ceu;

+ как бы ни quomodocumque; utcunque; ut ut;

+ как можно quam; ut (ut planissime exponam);

+ как правило pro more; pro norma;

+ как следует rite;

+ кактак… cum… tum; tam… quam; ut… ita (sic);

+ как только simul atque; quum extemplo; ut, ut primum (ut Romam venit, praetor factus est); statim ut (ac, atque, quum, quam);

+ как только он это сказал haec ut dixit;

+ между тем как dum;

+ не такой как dissimilis; diversus;

+ не что иное как nihil aliud nisi;

+ перед тем как antequam; priusquam;

+ подобно тому как simili modo ac; similiter ac;

+ после того как postquam;

+ с тех пор как ex quo;

+ как поживаешь? Ut vales?

+ продолжай как начал perge ut instituisti;

+ как сказано выше ut ante dictum est;

+ когда эти обвинения были возведены на него, как он переносил их! Quae postea sunt in eum ingesta, ut sustinuit!

+ как бы ни обстояло дело ut ut res haec sese habet;

+ как человек (так как я человек) я могу ошибаться possum falli ut homo;

+ многие фиденаты, так как они были римскими колонистами, знали латинский язык magna pars Fidenatium, ut qui coloni addĭti Romani essent, Latine sciebant;

+ с тех пор как ты уехал в Брундизий, я не получил от тебя ни одного письма ut Brundisio profectus es, nullae mihi abs te sunt redditae litterae;

+ как это забавно! Quam facete!

+ как тебя назвать? Quem te appellem?

+ как это могло случиться? Qui fieri poterat?

+ как золото в огне, так верное доброжелательство в каком-либо несчатье познать можно quasi aurum igne, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici potest;

какао: cacao, onis, f; cocoa, ae, f;

+ цвета какао cacao-fuscus; cacainus;

каковой qualis, e;

какой qualis, e; qui, quae, quod; quis, quid; quantus, a, um;

кактус cactus, i, f;

кал merda, ae, f; stercus, oris, n (equinun; columbinum); faeces, ium, fpl; faeculentia, ae, f; excrementum, i, n;

каламбур lusus [us, m] verborum;

каланча specula, ae, f;

калека homo [inis, m] mancus et debilis; mutilatus, i, m; causarius, ii, m;

календарь calendarium, ii, n; fasti, orum, mpl;

калечить malignare, 1; debilitare, 1 (membra lapidibus); mutilare, 1; secare, 1; curtare, 1;

калибр lumen, inis, n;

калий Kalium, ii, n (K);

калина viburnum, i, n (opulus);

калитка portula, ae, f; ostiolum, i, n; posticula, ae, f;

калория caloria, ae, f;

калифорний californium, ii, n (Cf);

калька charta [ae,f] transparens;

калькулятор machina [ae,f] calculatoria;

кальций Calcium, ii, n (Ca);

камедь gummi; cedria, ae, f;

каменистый lapidosus, a, um; lapideus, a, um; lapidarius, a, um; petrosus, a, um; petraeus, a, um; saxosus, a, um; scopulosus, a, um; calculosus, a, um;

+ каменистое место saxetum, i, n;

+ каменистая земля rudetum, i, n;

+ каменная болезнь lythiatis, idis, f;

каменноугольный carbonifer, era, um;

каменный  lapideus, a, um; lapidosus, a, um; saxeus, a, um; muratus, a, um;

+ каменный уголь lithantrax;

+ иметь каменное сердце scopulos et ferrum gestare in corde;

каменоломня lapidicinae, arum, fpl; lautumiae, arum, fpl;

каменщик structor, oris, m (parietarius); caementarius, ii, m; murarius, ii, m;

камень lapis, idis, m; silex, icis, m; saxum, i, n; petra, ae, f; calculus, i, m (humanus, arenosus в мочевом пузыре); gemma, ae, f, lapillus, i, m (драгоценный);

+ погибнуть от удара камнем lapide ictum interire;

+ метать камни из пращи funda mittere lapides;

+ камни сыплются градом lapidibus pluit;

+ пограничный (межевой) камень lapis sacer, lapis terminalis;

+ надгробный камень cippus; monumentum;

+ побить камнями lapidare; lapidibus obruere;

+ удариться / споткнуться о камень offendere scopulum / ad scopulum / in scopulo;

+ украшенный драгоценными камнями gemmatus; gemmis ornatus / illuminatus / distinctus;

+ превратиться в камень lapidescere; in lapidem verti / converti / mutari / commutari /petrae naturam induere / petram fieri;

+ превратить кого-либо в камень aliquem in lapidem mutare / transmutare / vertere;

камера camera, ae, f; camara, ae, f; cella, ae, f; cavitas, atis, f; loculus, i, m; loculamentum, i, n;

+ кино-, фотокамера instrumentum cinematographicum, photographicum;

камердинер cubicularius, ii, m; supellecticarius, ii, m;

+ первый камердинер cubiculariorum decurio;

камертон diapason (indecl);

камешек calculus, i, m;

камин caminus, i, m; focus, i, m;

каморка mansiuncula, ae, f;

кампания expeditio, onis, f; campus, i, m; contentio, onis, f;

камфора camphora, ae, f;

камфорный camphoratus, a, um;

камыш scirpus, i, m; calamus, i, m (gr.); arundo, inis, f; juncus, i, m; canna, ae, f;

+ место, где растет камыш / камышевые заросли cannetum;

канава fossa, ae, f; canalis, is, m; rivus, i, m; euripus, i, m; cloaca, ae, f;

канал canalis, is, m; aquagium, ii, n; rivus, i, m; cuniculus, i, m; euripus, i, m; fretum, i, n; cloaca, ae, f; trames, itis, m;

+ прокладывать искусственные каналы manu canales facere;

+ телевизионный канал televisificus trames (itis m);

+ каналы связи tramites nuntiis praebendis;

канализационный:

+ канализационные воды aquae cloacarum;

канареечно-жёлтый canarinus, a, um;

канареечный canariensis, e;

канарейка fringilla [ae, f] Canarica;

канат funis, is, m; rudens, ntis, m; cerūchus, i, m; linum; restis, is, f; tomix, icis, f;

+ продавец канатов restio;

+ канаты корабельные пеньковые stupea vincula;

+ якорные канаты stupea retinacula puppis;

канатоходец funambulus, i, m; petauristes, ae, m; petauristarius, ii, m;

канатчик funarius, ii, m; restiarius, ii, m;

кандалы compedes, um, mpl; catena, ae, f;

+ сажать в кандалы compedire;

+ наложить кандалы на кого-л. compedes alicui imponere / induere / impingere;

+ снять кандалы с кого-л. vinculis aliquem liberare / exsolvere;

кандальник catenarum colonus [i, m];

канделябр candelabrum, i, n;

кандидат candidatus, i, m; petitor, oris, m; competitor, oris, m; eligendus, i, m;

каникулы feriae, arum, fpl; dies [erum, mpl] feriati; dies caniculares; canicula, ae, f;

Канны Cannae, arum, fpl;

каннский Cannensis, e;

канифоль colophonium, ii, n;

канон regula, ae, f; canon, onis, m;

каноник canonicus, i, m;

канонизировать in sanctorum numerum referre [fero, retuli, relatum]; fastis sanctorum / ad sanctorum ordinem adscribere [o, psi, ptum];

канонический canonicus, a, um (libri);

кант limbus, i, m; margo, inis, f;

канцелярия cancellarium, ii, n; officium, ii, n;

каньон canno, onis, m;

каолин caolinum, i, n;

капать stillare, 1; cadere, o, cecidi, casum (de guttis); rorare, 1; guttatim cadere;

капель stillicidium, ii, n;

капельмейстер mesochorus, i, m;

капиллярный capillaris, e;

капитал pecunia, ae, f; summa, ae, f; caput, itis, n; sors, rtis, m; pecuniae, arum, fpl; opes [um, fpl] capitales;

+ хорошо поместить капитал bene collocare pecuniam;

+ основной капитал corpus;

+ капитал ничуть не уменьшится de summa nil decedet;

капитализм capitalismus, i, m; cephalaeocratia, ae, f;

капиталист capitalista, ae, m, cephalaeocrates, is, m;

капиталистический capitalisticus, a, um; cephalaeocraticus, a, um;

капитальный capitalis, e; fundamentalis, e; principalis, e;

капитан navis praefectus [i, m]; navarchus, i, m; capitaneus, i, m; centurio, onis, m; ducenarius, ii, m;

капитель capitulum, i, n; capitellum, i, n;

Капитолий Capitolium, ii, n;

капитолийский Capitolinus, a, um;

капитуляция deditio, onis, f; pactio, onis, f; permissio, onis, f;

капище delubrum, i, n; fanum, i, n;

капкан muscipula, ae, f;

каплун capo, onis m; capus, i, m;

капля gutta, ae, f; stilla, ae, f (cruoris); lacrima, ae, f;

+ капли (мед) instillationes;

+ капля камень долбит gutta cavat lapidem;

каприз libitum, i, n; libitus, us, m;

капризный improbus (fortuna, Amor);

капсула capsula, ae, f;

капуста brassica, ae, f; crambe, es, f;

+ кочанная капуста brassica capitata;

+ капуста цветная brassica botrydis;

капюшон cucullus, i, m;

кара multa, ae, f; poena, ae, f; verberantia, ae, f; verberatio, onis, f; stipendium, ii, n (dira stipendia alicui ferre); supplicamentum, i, n luella, ae, f (sceleris); merces, ēdis, f (temeritatis);

+ подвергаться каре tollere poenas;

+ навлечь кару на кого-л. suscitare poenam alicui;

+ понести кару expendere poenas;

карабинер eques [itis, m] graviter armatus (quos vulgo carabinos dicimus), equites errant catapultis, galeis ferreisque pectoralibus instructi;

караван commeatus, us, m; crebrum agmen, inis, n; *caravanna, ae, f; congregata manus [us, f] peregrinantium aut mercatorum;

каракатица sepia [ae, f] officinalis;

карандаш graphis, idis [-idos], f; graphium, ii, n; scriptorium, ii, n; stilus [i, m] plumbeus; plumbum, i, n; lapis [idis, m] scriptorius, haematites, ae, m (Gr); plumbago, inis, f;

карантин defensio [onis, f] de morborum contagiosorum (fungorum parasiticorum, herbarum noxiarum etc.) expansione; quarantina, ae, f; quadragena, ae, f; locus [i, m] defensorius; punctum [i, n] quarantenarium (quadragenarium);

карась cyprinus carassius;

каратель ultor, oris, m (injuriarum); punitor, oris, m; vindex, icis, m;

карать multare, 1 (aliquem morte;exsilio multatus;vinculis); punire, 4; piare, 1; infelicare, 1; infelicitare, 1 (di te infelicent); domare, 1 (delicta); castigare, 1 (aliquem verberibus); poenam sumere [o, mpsi, mptum]; exsequi, or, cutus sum (violata jura; delicta; injurias); vindicare, 1 (maleficia);

+ строго (по)карать кого-л. in aliquem severe vindicare;

+ караться строже taxari modo majore;

караул praesidium, ii, n (praesidia ad ripas disponere); statio, onis, f; custodia, ae, f; vigilia; excubiae, arum, fpl; vigilarium, ii, n;

+ быть в карауле vigilias agere; stationem agere; in statione esse, manere; stationis jacere;

+ расставить вокруг дома караулы villam statione circumdare;

+ с окончанием караульной смены statione peracta;

караульный stationarius, a, um (milites); custos, odis, m; vigil, is, m; vigilarius; vigilia; excubitor; statarius miles; stator;

кардинал cardinalis, is, m; purpuratus ecclesiae princeps [cipis, m];

кардинальный cardinalis, e; principalis, e;

карета carpentum, i, n; raeda, ae, f; currus, us, m;

каретник carpentarius, ii, m; raedarius, ii, m;

карикатура imitatio [onis, f] depravata; imago [inis, f] depravata; imago ridicula, comica; jocularis, ridicula imitatio;

карканье corvi cantus, us, m; vox, cis, f (cornicis); crocitatio, onis, f; crocitus, us, m;

каркать crocire, 4; crocitare, 1; crocare, 1;

карлик nanus, i, m; pumilio, onis, m; pumilus, i, m; pumilius, ii, m; pygmaeus, i, m;

карликовый nanus, a, um; pumilus, a, um; pygmaeus, a, um;

карма karma (ind);

карман recessus, us, m; bursa, ae, f; marsupium, ii, n; sinus, us, m; crumena, ae, f;

+ быть щедрым из чужого кармана de alieno largiri;

карманник bursarum scissor [oris, m]; saccularius, ii, m; manticularius, ii, m;

карманный portatilis, e;

кармашек bursicula, ae, f; sacculus, i, m; marsupium, ii, n;

кармезиновый, карминно-красный carmesinus, a, um; carmineus, a, um; cocineus, a, um;

карниз corona, ae, f;

каротин carotinum, i, n;

карп cyprinus carpio;

карст carstus, i, m;

+ карстовая воронка infundibulum carsticum;

карта mappa, ae, f; tabula, ae, f; charta, ae, f;

+ карта мира mappa mundi;

+ географическая карта tabula geographica;

+ карта распространения видов tabula distributionis specierum;

+ карты для игры chartae lusoriae;

+ играть в карты ludere pictis foliis / chartis lusoriis;

картавый balbus, a, um (Demosthenes); balbutiens, ntis; blaesus, a, um;

картавость rhotacismus, i, m;

картина pictura, ae, f; figura, ae, f; imago, inis, f; tabula, ae, f (picta) (pinacotheca vario genere tabularum mirabilis); species, ei, f; tabullaris imago pictum in tabula; argumentum, i, n;

картинный pictus, a, um;

картограмма chartogramma, atis, n;

картон charta [ae, f] crassa (spissa, densata);

картотека chartotheca, ae, f;

картофель, картошка pomum [i, n] terrestre; solanum, i, n, tuber solani; patata, ae, f;

+ жареная картошка terrestria poma fricta;

картофельный  solanaceus, a, um, adj.

карточка chart(ul)a, ae, f;

+ кредитная карточка charta creditoria;

+ каталожная карточка chartula indicatoria;

+ визитная карточка  chartula salutatoria;

карусель equiria, orum, npl; troja, ae, f;

Карфаген Carthago, inis, f;

карфагенский Carthaginiensis, e; Tyrius, a, um; Punicus, a, um;

карфагенянин Carthaginiensis, is, m; Tyrius, ii, m; Phoenix, icis, m; Poenus, i, m;

карьер fodina [ae, f] arenaria;

карьера cursus [us, m] honorum; curriculum [i, n] vitae;

касаться tangere, o, tetigi, tactum (aliquem digito; genu terram); attingere, o, tigi, tactum; contingere (praesentibus omnibus quos causa contingit); tractare, 1 (aliquid manu); temptare, 1 (tentare) (aliquid manu); attinēre, eo, ui, tentum; pertinēre; respicere, io, spexi, spectum; spectare, 1; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); agi, or, actus sum; transire, 4 (aliquid leviter); stringere, o, ixi, ictum (undas alis); lambere, o, bi, bitum; ferire, 4;

+ не касаться conquiescere (ab aliquo);

+ чуть касаясь зубами suspensis dentibus;

+ это меня не касается res mei consilii non est;

+ это особенно касается меня hoc ad me attinet / pertinet / spectat / attingit / officium hoc praecipue meum est; mea hoc multum interest / refert;

каска cassida, ae, f; cassis, idis, f;

каскад cataracta, ae, f;

Каспийское море mare [is, n] Caspium;

касса arca, ae, f; theca[ae, f] nummaria; (в кино, театре) ostiolum [i, n] tesserarium; officina [ae, f] tesseraria;

+ билетная касса tesserarum diribitorium [ii, n];

кассета caseta, ae, f; cistellula, ae, f;

+ магнитофонная / аудио кассета capsella magnetophonica; phonocaseta, ae, f;

кассир arcarius, ii, m;

кастаньеты crepundia, orum, npl;

кастет cestus, us, m;

кастрат emasculatus, i, m; castratus, i, m;

кастрация castratio, onis, f;

кастрировать evirare, 1; emasculare, 1; castrare, 1; abscidere, o, cisi, cisum (aliquem);

кастрюля olla, ae, f; caccabus, i, m; coculum, i, n; patella, ae, f;

катакомба catacumba, ae, f;

каталог catalogus, i, m; index, icis, m; (комп) cooperculum, i, n;

Каталония Catalonia, ae, f;

катапульта catapulta, ae, f;

катаракта squama, ae, f (in oculis);

катастрофа fortunae vicissitudo [inis, f]; calamitas, atis, f; naufragium, ii, n; catastrophe, ae, f;

катастрофический catastrophicus, a, um;

+ катастрофические изменения mutationes catastrophicae;

катафалк torus, i, m; lectulus, i, m; lectus, i, m; solium, ii, n;

категория ratio, onis, f; categoria, ae, f;

катер autoscapha, ae, f;

катехизис catechesis, is, f; catechismus, i, m;

катить torquēre, eo, rsi, rtum (saxa); volvere, o, lvi, lutum; volutare, 1; versare, 1;

католический catholicus, a, um;

каторга ergastulum, i, n; galerae, arum, fpl; exilium, ii, n;

катушка fusus, i, m;

катящийся volubilis, e (amnnis, aquae);

каучук substantia e succo lacteo plantarum nonnullarum siccando formata, caoutchouc;

кафе cafeterium, ii, n; cafeteria, ae, f; domus [i, f] cafearia; cafēum, i, n;

кафедра cathedra, ae, f; suggestus, us, m; rostrum, i, n;

кафедральный cathedrarius, a, um; cathedralis, e;

+ кафедральная церковь templum cathedrale;

кафель lamina [ae, f] fictilis;

кафтан sagum, i, n;

качание jactatus, us, m; nutatio, onis, f; agitatio, onis, f; vacillatio, onis, f; oscillatio, onis, f (на качелях);

качать agitare, 1; jactare, 1; vibrare, 1; quatere, io, quassi, quassum;

качаться vacillare, 1; natare, 1; nutare, 1; oscillare, 1;

качающийся inaequalis, e (mensa);

качели oscillum, i, n;

качественный qualitativus, a, um;

качество qualitas, atis, f; virtus, utis, f (хорошее) (mercis); mos, moris, m; condicio, onis, f (conditio); dos, dotis, f; natura, ae, f; proprietas, atis, f;

+ скрытое качество qualitas occulta;

+ высокое качество superbia (in piris);

+ превосходные качества eximietas;

+ невысокое, низкое, плохое качество товаров fides rerum venalium male ambulans;

+ отличное качество кораблей virtus navium;

+ качество (свойство) огня есть теплота calor est nativa ignis qualitas / ingenitus ignis effectus;

качка (в море) salum, i, n;

каша granea, ae, f (puls); puls, pultis f; pulmentum, i, n; electuarium, ii, n;

+ молочная каша ex tritico et lacte puls;

+ детская молочная кашка athara, ae, f;

кашель tussis, is, f; tussedo, inis, f;

+ позыв к кашлю cupiditas tussiendi;

+ страдать жестоким кашлем male tussire; tussi laborare;

+ средство против кашля antitussivum; bechicum; antibechicum;

+ от кашля болит вся грудь tussis pulmonem / pectus quassit / quassavit / concussit;

+ частый кашель измучил меня quassavit me tussis frequens;

+ беспрестанный кашель pertussis, is, f;

+ небольшой кашель tussicula;

кашка trifolium [ii, n] pratense;

кашлять tussire, 4; tussi urgeri; tussi laborare, 1;

каштан (дерево и плод) castanea, ae, f;

каштановый badius, a, um; castaneus, a, um;

+ каштановая роща castanetum, i, n;

+ каштановое дерево не терпит пересадки castanea nescit hospitari;

каяться poenitet;

квадрат quadrum, i, n; quadratum, i, n;

квадратный quadratus, a, um; quadrius, a, um;

+ квадратные скобки unci rectangulares;

квадрига quadrigae, arum, fpl;

квадрирема quadriremis, is, f;

квакание coaxatio, onis, f;

квакать coaxare, 1; garrire, 4 (ranae garriunt);

квалификация qualificatio, onis, f;

квант quantum, i, n;

квантовый quanticus, a, um;

квартал (лесной) parcella, ae, f; (участок) area, ae, f;

+ городской квартал vicus, i, m (omnis in urbe vicus);

+ кварталы города regiones urbis;

квартет quadriludium, ii, n; quadricinium, ii, n;

квартира habitatio, onis, f; meritorium, ii, n (наемная);

+ двухкомнатная квартира с ванной и балконом в многоквартирном жилом доме habitatio duorum conclavium cum balneo et maeniano in multizonio;

+ стоять на зимних квартирах hiberna agere;

+ квартиры stationes (hibernae; equitum);

квартирант inquilinus, i, m;

квартирмейстер designator, oris, m; castrametans, antis, m;

квартплата locarium, ii, n;

Кварц quarzum, i, n; 

кварцевый quarzeus, a, um;

квас subcerevisia, ae, f; potus [us, m] subacidus e polenta et farina praeparatus;

+ яблочный квас potus pomaceus;

квасить fermentare, 1;

квасцы alumen, inis, n;

квашение fermentatio, onis, f;

квашня mactra. ae, f; magis, idis, f;

+ месить квашню pistare; pinsare; pistum uti;

кверху sursum; versus apicem;

квестор quaestor, oris, m;

квестура quaestura, ae, f;

квитанция apocha, ae, f; testimonium [ii, n] acceptae pecuniae; syngrapha, ae, f;

кедр cedrus, i, f;

кедровый cedrinus, a, um;

+ кедровое масло cedrelaeum, i, n;

кекс crustulum [i, n] Anglicum;

кельты Celtae, arum, mpl; Galli, orum, mpl;

кельтский Celticus, a, um; Gallicus, a, um;

келья cella, ae, f;

кенгуру halmaturus, i, m (giganteus);

кенотаф tumulus [i, m] inanis; cenotaphium;

кентавр centaurus, i, m;

кепка cappa, ae, f;

керамика figlinum, i, n; ceramica, ae, f;

керосин petroleum, i, n;

кесарь Caesar, is, n;

кибернетика cybernetica, ae, f;

кибернетический cyberneticus, a, um;

кибитка arcera, ae, f;

кивать annuere, o, ui, utum; nutare, 1 (capite);

кивок numen, inis, n; nutamen, inis, n;

кивот scrinium, ii, n; arca [ae,f] qua servantur nummi et alia pretiosa;

кидание jactus, us, m; jactatio, onis, f;

кидать jacere, io, jeci, jactum; abjicere, io, jeci, jectum; conjicere; jaculari, or, atus sum; mittere, o, si, ssum; vexare, 1; vibrare, 1;

кидаться assilire, io, ui, saltum; se conjicere, io, jeci, jectum (in periculum; in discrimen);

+ кинуться в середину неприятелей in medios hostes irruere / se conjicere / se immittere;

+ кинуться к чьим-либо ногам ad pedes alicujus se prosternere / se abjicere;

+ кинуться на кого-либо in aliquem involare / irruere / invadere / impetum facere / irrumpere;

кикимора lamia, ae, f;

килограмм kilogramma, atis, n; chiliogramma (kg);

километр kilometrum, i, n; chil(i)ometrum (km);

киль carina, ae, f;

кимвал timpanum, i, n; tympanum, i, n;

киммерийский Cimmerius, a, um;

кинетический cineticus, a, um;

кинжал pugio, onis m; sica, ae, f (sicā confodere aliquem); mucro, onis m; gladius brevis;

+ удар кинжалом pugionis ictus;

+ заколол кинжалом pugione illum confodit; ferro illius sinum hausit;

+ вонзить кинжал в кого-л., пронзить кого-л. кинжалом aliquem pugione confodere;

 

Словари для любых иностранных языков Главная Загрузка  А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

к - кинжал
киноварь - коммуна
коммунизм - крапчатый
краса - кювет