ШАНІН Юрій Вадимович

Народився 11 червня 1930 р. у Києві. 1953 року по завершенні навчання на класичному відділенні філологічного факультету Київського університету почав працювати викладачем латинської мови в Київському Стоматологічному університеті, який 1955 року став факультетом ЕМІ.

Хоч батько й дід були інженери-енергетики, потяг до гуманітарних наук відчував з дитинства. Зовсім нещодавно з’ясувалося, що прадід Олексій Серглїович Преображенський – по закінченні Ніженського історико- філологічного ліцею викладав латину і греку спочатку в Красноярську, а згодом – в Житомирській та Ржевській гімназіях. Отже, спрацювала “генна пам’ять” чи Добра Доля.

Викладаю латину вже майже 47 років. 1968 року захистив кандидатську дисертацію (без відриву від викладання). Все свідоме життя пов’язане з пресою та літературою. Друкуватися почав з 1954 року (в Київських виданнях), а з 1962 року – в московських та інших газетах і журналах.

Весь цей час працюю в “Медичних кадрах” як редактор “Крокодила в халаті”. Паралельно в 50-60-х роках вів відділ комсомольського життя, був парторгом кафедри, членом місцевкому, КСМ комітету, парткому та ін.

Після захисту дисертації був запрошений до КДУ на кафедру класичної філології в доцентуру. Попрацювавши 8 років в КДУ, повернувся до КМІ й з 1978 року веду кафедру латинської мови й основ медичної термінології.

Автор наукових та науково-популярних праць (понад 200). Серед них монографії, книжки, словники (“Герои античных стадионов”, “От эллинов до наших дней”, “Міфи та люди Олімпії”, “Олимпийские игры и поэзия эллинов”, “Вместо бессмертия”, “Вічний студент”, “Третя молодість” та ін.)

В молоді роки займався спортом (лижі) та байдарковим туризмом.

Зараз друкуюсь переважно в “Перці”, “Вопросах литературы”, “Правді України”, але найчастіше – в “Медичних кадрах”.


P.S. редактора сайту Lingua Latina Aeterna: помер 8 червня 2005 року. Див.


 

Список печатных трудов.

 1. Биография слов // Знання та праця. – №5. – 1960. – С.11-13.
 2. Атлеты Эллады // Знання та праця. – №11. – 1962. – С.17-19.
 3. Как аргонавты в старину… // Вопросы литературы. – №4. –1964. – С.240-242.
 4. Милон Кротонский – атлет и герой // Старт. – №10. – 1965. – С.6-7.
 5. Агонистические сюжеты древнегреческой мифологии // Материалы III-й Всесоюзной конф. по классич. филологии. – Киев, 1966. – С.27-28.
 6. Агонистическая эстетика Гомера // Вопросы классической филологии. – Львов, 1966. – №5. – С.95-100.
 7. Олимпийский кодекс эллинов // Знання та праця. – №4. – 1966. – С.14-16.
 8. Гражданин-атлет в поэзии Семонида Кеосского // Вопросы классической филологии. – Львов, 1967. – №6. – С.62-66.
 9. Этимологический словарь спортивных терминов // Старт. – №3-12. – 1968.
 10. Социально-этические принципы в эпиникиях Пиндара // Материалы IV- й Всесоюзной конференции по классической филологии. – Тбилиси,1969. – С.29-30.
 11. Герои античных стадионов. – М.: Физкультура и спорт, 1971.
 12. По пути к Итаке // Вопросы классич. филологии. – Львов, 1972. – №10. – С. 3-7.
 13. Мифы и люди Эллады // Знание-сила. – М., 1972. – №5. – С.14-16.
 14. Олимпия в прошлом и сегодня // Новый век, от 18.02.72. – Бухарест. – С.13-15.
 15. Римские игры // Физкультура и спорт. – М.,1973. – №8. – С.17-19.
 16. От эллинов до наших дней. – М.: Физкультура и спорт, 1975.
 17. Герои античных стадионов. – София.: Медицина и физкультура, 1978. – (на болгарском языке).
 18. Критика агонистической ограниченности в эллинской поэзии // Проблемы античной истории и культуры. – Ереван: изд-во АН Арм. ССР, 1979. – С.79-83.
 19. Герои античных стадионов. – М.: Физкультура и спорт, 1979.
 20. Боги и люди на стадионах Эллады // Атеистические чтения. – М.: Политиздат, 1970. – №10. – С. 42-54.
 21. Мифы и люди Олимпии. – Киев: Веселка, 1980.
 22. Олимпийский словарь // Українська мова та література. – 1980. – №5, 6.
 23. Олимпийские игры и поэзия эллинов. – К.: Вища школа, 1980.
 24. Платон и Аристотель о человеческой гармонии // Всесоюзная конференция “Проблемы античной истории и классической филологии”. – Харьков, 1980. – С.15-16.
 25. Эпиграммы Лукилия // Всесоюзная конференция “Проблемы античной истории и классичесеой филологии”. – Харьков, 1980. – С.19-20.
 26. Лучники у Гомера, в Олимпии и в Северном Причерноморье // Международная конференция “Историчность и актуальность античности”.– Тбилиси, 1980. – С.11-12.
 27. Зеленая старость Одиссея // Старт. – К., 1982. – №5. – С.15-16.
 28. От “Илиады” до “Метаморфоз” // Всесвіт. – 1984. – №10. – С.148-150.
 29. Функции агонистической терминологии в диалогах Платона //Античная культура и современная наука. – М., 1985. – С.43-47.
 30. Золотое руно. Антология античной поэзии // Українська мова і література в школі. – 1986. – №12. – С.68-70.
 31. Зарождение античного красноречья // Українська мова і література в школі. – 1987. – №3. – С.40-44.
 32. Олимпийская агонистика в таврической модификации // Всесоюзная научная конференция “Проблемы античной культуры”. – Симферополь, 1988. – С.48-49.
 33. Не обижайте старика Гомера // Вопросы литературы. – М., 1989. – №2. – С.257-265.
 34. Про античне красномовство // Трибуна. – 1992. – №7.
 35. Античный спорт (цикл статей для «Энциклопедии античности»). – М.: Советская энциклопедия, 1992.
 36. Словарь медицинских терминов (русско-украинско-латинский). Биохимия, физиология, химия. – К.: Здоров’я, 1993. – 120 с., (с соавторами).
 37. Словарь медицинских терминов. Педиатрия, пульмонология, кардиология, курортология, физиотерапия. – К., 1993. – 88 с.
 38. Словарь медицинских терминов. Анатомия, биология, радиобиология, генетика, аллергология, иммунология. – К., 1993. – 112 с.
 39. Словарь медицинских терминов. Гематология. – К., 1993. – 120 с.
 40. Поетична енциклопедія перетворень. // Зарубіжна література, № 24, 1997.
 41. Две загадки античного спорта (Олимпия и Северное Причерноморье). VII-е Пушкинские чтения. – Крым, 1997.
 42. Олимпийская гармония античности и современности. // Лосевские чтения «Образ мира – структура и целое». – М., 1998.
 43. Про семантику терміна sedes у працях М.І.Пірогова // Збірка доповідей наукової конференції до 70-річчя проф. С.В. Семчинського. – К., 2001.
 44. Агонистическая этика Пиндара. // Международная научно-практическая конференция «Проблемы греческой культуры». – Симферополь, 1997.
 45. Античные олимпиады, гермесии и религия. // Международная научная конференция «Греция и Крым».
 46. Олимпия, история античного атлетизма. – Спб.: Алетейя, 2000.
 47. Діти на античних стадіонах // Конференція пам’яті Білецького. – К., 2001.
 48. М.Скрижанська, Ю.Шанін. Безпорідність авторської редакції. // Українській гуманітарний огляд, №6. – К., 2000.
 49. И мумии заговорили. // Вопросы литературы. – Вип. 4, 2002. С. 211-215.
 50. Поэзия культа и культ поэзии эллинов. // Вопросы литературы. – 2003. С. 336-341.
  1. Герои античных стадионов // Фізкультура і спорт. – №4, 5. –1959. – С.1-2.
  Союз образовательных сайтов PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100 Технология альтруизма Everettica.org