Мосенкіс Юрій Леонідович

Окремі видання

 1. Про мову критського лінійного письма А (початкові підсумки). – К., 1997. – 4 с. (Дослідницький семінар “Мова та історія”: Матеріали. – Вип. 1).
 2. Минойская культура: Лингвистический экскурс. – К.: ИУКИ, 1998. – 102 с.

  ЗМІСТ: От автора (с. 3); Предыстория (с. 4–23); Минойский язык (с. 24–49); Царь Минос (с. 50–71); Остров Крит (с. 72–89); Литература (с. 90– 99).

 3. Загадки лабиринта: Язык и культура минойского Крита. – К.: НИИТИАГ; УАННП, 1998. – 94 с.

  ЗМІСТ: Введение (с.4); Минойцы на Западе (с. 5–8); О минойских морфемах (с. 9–10); Немного об этеокритских билингвах (с. 11–12); Минойский и этрусский (с. 13–16); Минойский и японский? (с. 17–20); О критском письме (с. 21–27); Снова о тексте Фестского диска (с. 28–33); Заклинание против азиатской болезни на языке Крита (с. 34–40); Прототигрско–минойское строительство (с. 41–44); Коза – тотем средиземноморско–кавказских карликов (наследие доминойского населения) (с. 45–52); Миф о медном Талосе (с. 53–56); Каменная собака Миноса (с. 57); Загрей: Прототигрско–минойская мифология в критской письменности (с. 58–60); Тайны куретов (с. 61–64); Таинственный остров Афродиты (с. 65–67); Кто такой лавагет (с. 68–71); Корректурные дополнения (с. 72–76); Литература (с. 77–92).

 4. Крито-мікенські написи: Програма спецкурсу для слухачів магістратури першого року навчання зі  спеціальності “Класична філологія” – К.: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1998. – 4 с.

 5. Дешифрування Фестського диска. – К.: НДІТІАМ, 1998. – 60 с.

  ЗМІСТ: Фестський диск: 1908–1998 (с. 3); Писемність і мова (с. 4–13); Детермінативи, артиклі, “шип” (с. 14–20); Складові знаки (с. 21–26); Інтерпретація тексту (с. 27–46); Післямова (с. 47–48); Література (с. 49–56).

 6. The Greek written language from the third millennium B. C. – Kyiv: Mova ta istorija, 1999. – 16 p.

  ЗМІСТ: Linear A (pp.3–5); Cretan Hieroglyphics (pp. 6–8); The Phaistos Disc (pp. 9–12); Eteocretan inscriptions (pp. 13–14).

 7. The Greek language of the Minoan inscriptions. - Kyiv: NDITIAM, 2000. – 16 p.

  ЗМІСТ: Linear A (pp.3–6); Cretan Hieroglyphics (pp. 7–9); The Phaistos Disc (pp. 10–11); The axe from Arkalokhory (p. 12); Eteocretan inscriptions (pp. 13–14).

 8. Mediterranean inscriptions. – Kyiv: NDITIAM, 2000. – 33 p.

  ЗМІСТ: Cretan Hieroglyphics (pp. 3–6); The Phaistos Disc (pp. 7–13); The axe from Arkalokhory (p. 14–15); Linear A (pp.16–19); Linear B (p. 20); Eteocretan inscriptions (pp. 21–23); Eteocyprian (p. 24); Carian (p. 25); Phrygian (p. 26); Lemnian (pp. 27–28); Etruscan (pp. 29–30); Iberian (p. 31).

 9. Найдавніші пам’ятки грецької мови: Грецька мова кінця ІІІ – середини ІІ тисячоліття до н. е. – К.: Дослідницький семінар “Мова та історія”, 2000. – 28 с.

  ЗМІСТ: Грецька мова критської ієрогліфіки (найдавніші грецькі й найдавніші індоєвропейські тексти) (с. 3–11); Грецька мова на Фестському диску (с. 12–15); Грецька мова критського лінійного письма А (праіонійський діалект?) (с. 16–21); Давньокритські писемності та догомерівські й домікенські греки (з історії дослідження) (с. 22–26); Висновки (с. 27).

 10. ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΙΟΣ: Грецький гімн богові сонця. – К., 2001. – 4 с. (Дослідницький семінар “Мова та історія”: Матеріали. – Вип. 2.)

 11. Крито-мікенські написи: Програма спецкурсу для слухачів магістратури зі спеціальності “Класична філологія”. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2001. – 3 с.

   

  Статті

 12. Пеласги родом з України? [Авторський заголовок: “Пеласги й Україна”] // Вечірній Київ. – 1993. – 30 листопада. – С. 3.
 13. Етруски: історія, мова, культура // Вечірній Київ. – 1994. – 1 липня. – С. 3.
 14. Із спостережень над етруською ономастикою // Мова та історія. – К., 1996. – Вип. 19. – С. 14–16.
 15. Про давній субстрат східного Середземномор’я // Мова та історія. – К., 1997. – Вип. 32. – С. 18–20.
 16. Деякі лексичні паралелі // Мова та історія. – К., 1997. – Вип. 33. – С. 13–14.
 17. Давньобалканські субстрати й Хорватія // Мова та історія. – К., 1997. – Вип. 34. – С. 14–19. Співавт. В.С.Журба.
 18. Походження мінойського позначення суми // Мова та історія. – К., 1998. – Вип. 39. – С. 19.
 19. Мінойсько-австронезійські типологічні подібності // Мова та історія. – К., 1998. – Вип. 40. – С. 15–16.
 20. Ще деякі мінойсько-австронезійські паралелі // Мова та історія. – К., 1998. – Вип. 42. – С. 14–15.
 21. Спроба читання критськіх ієрогліфів (напис на восьмисторонній печатці) // Мова та історія. – К., 1998. – Вип. 43. – С. 15–19.
 22. Про давньокіпрську мову // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 44. – С. 26.
 23. Писемність Фестського диска і лувійська ієрогліфіка // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 44. – С. 27–28.
 24. Критська ієрогліфіка і лувійська ієрогліфіка // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 44. – С.29–31.
 25. Мінойське kuro і грецька мова  // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 45  – С.19.
 26. Знову про критські “ієрогліфи” (найдавніші індоєвропейські тексти?) // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 45.  – С. 20–21.
 27. Ім’я Тесея в критському лінійному письмі класу А // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 45. – С. 22.
 28. Давньокритська і фригійська мови // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 46  – С. 20–24.
 29. Індоєвропейські елементи в мові критського лінійного письма А // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 47.  – С. 32–33.
 30. Давнє поширення тирренських мов // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 47.  – С. 33–36.
 31. Про загадкове мінойське слово // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 47.  – С. 39.
 32. Про етруські числівники (попередні результати) // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 48.  – С. 14 -19.
 33. Фригійська мова етеокритських текстів // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 48.  – С. 20–23.
 34. Дешифрування критської ієрогліфіки (найдавніші грецькі тексти?) // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 49. – С. 29–33.
 35. Проблема мови Фестського диска (грецька мова післямікенського періоду?) // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 49.  – С. 34–39.
 36. Грецька з’єднувальна частка у лінійному письмі А // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 51.  – С. 27–30.
 37. Тирренський напис острова Лемнос: попередні зауваги // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 51. – С. 27–30.
 38. Мовно-культурні факти давнього Криту в світлі даних зовнішнього порівняння // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 52. – С. 25–27.
 39. Деякі міркування про карійські написи // Мова та історія. – К., 1999. – Вип. 55–56.  – С.102–104.
 40. Тайна Фестского диска // Неизведанные миры. – Серия А. Загадки неба и земли. – 2001. – № 1. – С. 4.
 41. Фестский диск раскрывает свою тайну // Неизведанные миры. – Серия А. Загадки неба и земли. – 2001. – № 2. – С. 4.
 42. Греческая письменность на тысячу лет древнее Троянской войны // Эллины Украины. – 2001. – Август. – № 8. – С. 3.
 43. Греческая династия на Востоке за две тысячи лет до Александра Македонского // Эллины Украины. – 2001. – № 11. – С. 8.
 44. Греки в месопотамських клинописних документах ХХІІІ–ХХІІ століть до н.е. (Грецька династія в Месопотамії) // Мова та історія. – К., 2002. – Вип. 58. – С. 40–42.

 

  Союз образовательных сайтов PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100 Технология альтруизма Everettica.org